Thứ tư,  27/10/2021

455 tỷ đồng nâng cấp đường vào huyện Ba Bể

Tỉnh Bắc Cạn được đầu tư 455 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường 256 từ thị trấn Phủ Thông (huyện Bạch Thông) vào huyện Ba Bể.Tuyến đường 256 dài hơn 40 km được mở mới cách đây hơn mười năm, nhỏ hẹp, cua gấp, có nhiều đèo dốc nguy hiểm, đã xuống cấp hay xảy ra tai nạn. Sau khi đầu tư nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp bốn miền núi, nền thảm bê-tông nhựa rộng sáu mét, hạ độ cao đèo dốc, mở rộng tầm nhìn để giảm thiểu tai nạn giao thông. Khi hoàn thành vào năm 2013, tuyến đường sẽ góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân các dân tộc thiểu số huyện Ba Bể và khai thác tiềm năng du...

Tỉnh Bắc Cạn được đầu tư 455 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường 256 từ thị trấn Phủ Thông (huyện Bạch Thông) vào huyện Ba Bể.

Tuyến đường 256 dài hơn 40 km được mở mới cách đây hơn mười năm, nhỏ hẹp, cua gấp, có nhiều đèo dốc nguy hiểm, đã xuống cấp hay xảy ra tai nạn. Sau khi đầu tư nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp bốn miền núi, nền thảm bê-tông nhựa rộng sáu mét, hạ độ cao đèo dốc, mở rộng tầm nhìn để giảm thiểu tai nạn giao thông. Khi hoàn thành vào năm 2013, tuyến đường sẽ góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân các dân tộc thiểu số huyện Ba Bể và khai thác tiềm năng du lịch.
Theo Nhandan