Thứ bảy,  16/10/2021

Cơ sở pháp lý áp dụng thuế nhập khẩu xe chở người

Chung quanh việc nhập khẩu xe Kia Morning và Daewoo Matiz được doanh nghiệp nhập khẩu, khai báo hải quan là xe ô-tô tải Van thời gian qua, Bộ Tài chính vừa có Thông báo nêu rõ theo quy định của pháp luật về thuế hải quan hiện hành, để xác định thuế nhập khẩu, doanh nghiệp và cơ quan hải quan phải phân loại và áp mã số hàng hóa theo Biểu thuế nhập khẩu, trên cơ sở mã số sẽ xác định thuế suất thuế nhập khẩu tương ứng.Việt Nam là thành viên của Công ước HS (Công ước hài hòa và mô tả mã số hàng hóa) từ năm 1998, có hiệu lực tại Việt Nam từ năm 2000. Theo công ước này, mặt hàng xe ô-tô Van nhãn hiệu Kia Morning và Daewoo Matiz theo khai báo của doanh nghiệp là thuộc nhóm 8703, nhóm ô-tô để chở người. Do đó, Bộ Tài chính hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thu thuế theo loại xe chở...

Chung quanh việc nhập khẩu xe Kia Morning và Daewoo Matiz được doanh nghiệp nhập khẩu, khai báo hải quan là xe ô-tô tải Van thời gian qua, Bộ Tài chính vừa có Thông báo nêu rõ theo quy định của pháp luật về thuế hải quan hiện hành, để xác định thuế nhập khẩu, doanh nghiệp và cơ quan hải quan phải phân loại và áp mã số hàng hóa theo Biểu thuế nhập khẩu, trên cơ sở mã số sẽ xác định thuế suất thuế nhập khẩu tương ứng.

Việt Nam là thành viên của Công ước HS (Công ước hài hòa và mô tả mã số hàng hóa) từ năm 1998, có hiệu lực tại Việt Nam từ năm 2000. Theo công ước này, mặt hàng xe ô-tô Van nhãn hiệu Kia Morning và Daewoo Matiz theo khai báo của doanh nghiệp là thuộc nhóm 8703, nhóm ô-tô để chở người. Do đó, Bộ Tài chính hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thu thuế theo loại xe chở người.
Theo Nhandan