Chủ nhật,  26/03/2023

Hữu Lũng: Hoàn thành thống kê phổ cập phương tiện nghe nhìn năm 2010

LSO-Đến giữa tháng 7/2010, huyện Hữu Lũng đã hoàn thành cuộc điều tra thống kê, phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và phương tiện nghe nhìn năm 2010. Kết quả, toàn huyện có 41.180 người sử dụng máy điện thoại di động, 5.909 hộ sử dụng điện thoại cố định, 26.051 hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, có 23.892 máy thu hình và 3938 radio đang được sử dụng tại các gia đình, toàn huyện cũng đã có 1458 máy vi tính được đưa vào sử dụng trong đó có 959 máy nối mạng internet với 4478 người biết sử dụng internet....

LSO-Đến giữa tháng 7/2010, huyện Hữu Lũng đã hoàn thành cuộc điều tra thống kê, phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và phương tiện nghe nhìn năm 2010.
Kết quả, toàn huyện có 41.180 người sử dụng máy điện thoại di động, 5.909 hộ sử dụng điện thoại cố định, 26.051 hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, có 23.892 máy thu hình và 3938 radio đang được sử dụng tại các gia đình, toàn huyện cũng đã có 1458 máy vi tính được đưa vào sử dụng trong đó có 959 máy nối mạng internet với 4478 người biết sử dụng internet.

Công Quân