Thứ bảy,  16/10/2021

Thăm, tặng quà nhân ngày 27/7 tại huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan

LSO-Ngày 23/7/2010, Đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn 3 huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thương binh liệt sĩ.Tại xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà gia đình ông Lộc Văn Quản, 70 tuổi, là thương binh hạng 4/4, tại thôn Vũ Thắng A, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước; gia đình bà Dương Thị Lắn, 82 tuổi, là người có công giúp đỡ cách mạng, mẹ liệt sĩ Dương Đình Hin, hi sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tại thôn Đon Điệc I.Tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, đoàn đến thăm, tặng quà gia đình ông Hoàng Văn Chài, 58 tuổi, là bệnh binh hạng 2/3 tại thôn Tòng Chu II; gia đình bà Tô Thị Lịch, 84 tuổi, mẹ liệt sĩ Hoàng Đăng Chu, hi sinh năm 1979 trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc,...

LSO-Ngày 23/7/2010, Đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn 3 huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thương binh liệt sĩ.
Tại xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà gia đình ông Lộc Văn Quản, 70 tuổi, là thương binh hạng 4/4, tại thôn Vũ Thắng A, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước; gia đình bà Dương Thị Lắn, 82 tuổi, là người có công giúp đỡ cách mạng, mẹ liệt sĩ Dương Đình Hin, hi sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tại thôn Đon Điệc I.
Tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, đoàn đến thăm, tặng quà gia đình ông Hoàng Văn Chài, 58 tuổi, là bệnh binh hạng 2/3 tại thôn Tòng Chu II; gia đình bà Tô Thị Lịch, 84 tuổi, mẹ liệt sĩ Hoàng Đăng Chu, hi sinh năm 1979 trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, tại thôn Thuần Như 1.
Tại xã Xuân Mai, huyện Văn Quan, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Tăng Thị Sláy, 88 tuổi, là mẹ liệt sĩ Hoàng Văn Sùng, tại thôn Bản Coóng; gia đình bà Phương Thị Định, 68 tuổi, là vợ liệt sĩ Hà Văn Tư, tại thôn Bản Dạ.
Thay mặt đoàn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc đời đời ghi nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời ân cần hỏi thăm sức khỏe và động viên các gia đình đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống ổn định, sống gương mẫu, tham gia nhiệt tình công tác xã hội ở địa phương. Đoàn đã tặng quà cho các gia đình với trị giá 500 nghìn đồng/suất.

Thanh Hòa