Thứ bảy,  23/10/2021

Hội thảo về Trung tâm văn hoá cấp huyện khu vực các tỉnh phía Bắc

LSO-Ngày 23/7/2010, tại Nhà khách A1, Cục Văn hoá cơ sở thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch tỉnh (VH,TT&DL) tổ chức hội thảo về trung tâm văn hoá cấp huyện khu vực các tỉnh phía Bắc.Dự hội thảo có ông Trần Minh Chính, Phó Cục trưởng, Cục Văn hoá cơ sở Bộ VH,TT&DL; lãnh đạo các vụ chức năng của Bộ VH,TT&DL; lãnh đạo sở VH,TT&DL, trung tâm văn hoá thông tin của 29 tỉnh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra). Về phía tỉnh ta có Tiến sỹ Hoàng Văn Páo, Giám đốc Sở VH,TT&DL; đại diện các phòng ban chức năng, Trung tâm VHTT của sở và lãnh đạo các phòng văn hoá thể thao của các huyện, thành phố. Phó cục trưởng , Cục văn hoá cơ sở Trần Minh Chính chủ trì hội nghị- Hội thảoTrung tâm văn hoá cấp huyện là một thiết chế văn hoá được phát triển từ năm 1976 với tên gọi là nhà văn hóa. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhà văn hoá cấp huyện được gọi với nhiều tên khác nhau. Hiện nay tên...

LSO-Ngày 23/7/2010, tại Nhà khách A1, Cục Văn hoá cơ sở thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch tỉnh (VH,TT&DL) tổ chức hội thảo về trung tâm văn hoá cấp huyện khu vực các tỉnh phía Bắc.
Dự hội tho có ông Trần Minh Chính, Phó Cục trưởng, Cục Văn hoá cơ sở Bộ VH,TT&DL; lãnh đạo các vụ chức năng của Bộ VH,TT&DL; lãnh đạo sở VH,TT&DL, trung tâm văn hoá thông tin của 29 tỉnh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra). Về phía tỉnh ta có Tiến sỹ Hoàng Văn Páo, Giám đốc Sở VH,TT&DL; đại diện các phòng ban chức năng, Trung tâm VHTT của sở và lãnh đạo các phòng văn hoá thể thao của các huyện, thành phố.
Phó cục trưởng , Cục văn hoá cơ sở Trần Minh Chính chủ trì hội nghị- Hội thảo
Trung tâm văn hoá cấp huyện là một thiết chế văn hoá được phát triển từ năm 1976 với tên gọi là nhà văn hóa. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhà văn hoá cấp huyện được gọi với nhiều tên khác nhau. Hiện nay tên gọi chung nhất là Trung tâm văn hoá-Thông tin; Nhà văn hoá, hoặc Trung tâm Thể dục thể thao. Hiện nay, cả nước có 541/697 trung tâm văn hoá, trung tâm văn hoá thể thao cấp huyện, chiếm 78%. Là một thiết chế quan trọng trong hệ thống thiết chế văn hoá của đất nước; giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội và chỉ đạo hướng dẫn các hoạt động văn hoá, văn nghệ ở cơ sở và là bộ mặt văn hoá của địa phương. Trung tâm văn hoá cấp huyện là công cụ trực tiếp và đắc lực của cấp uỷ, chính quyền trong việc lãnh đạo quần chúng thực hiện các phong trào, các cuộc vận động lớn của đt nước và của địa phương. Với các nội dung hoạt động chủ yếu: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hướng dẫn tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chuyên môn cho các hạt nhân phong trào văn hoá, văn nghệ cơ sở. Tổ chức các hoạt động câu lạc bộ; mở các lớp năng khiếu chuyên môn lĩnh vực văn hoá, thể thao… Trong suốt nhiều năm qua, hoạt động của hệ thống trung tâm văn hoá cấp huyện còn gặp nhiều khó khăn, có nơi chưa thực sự coi trọng hoạt động; kinh phí chi cho hoạt động còn nhiều hạn hẹp, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ làm công tác chưa được đầu tư quan tâm đúng mức…
Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của hệ thống trung tâm văn hoá cấp huyện, theo Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: “Xây dựng, hoàn thiện, củng cố hệ thống thiết chế văn hoá từ Trung ương đến địa phương. Chú trọng đổi mới nội dung hoạt động của hệ thống Nhà văn hoá, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân. Tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động theo nguyên tắc chuyên nghiệp hoá tất cả các bộ phận trong cơ cấu của một thiết chế văn hoá”. Mục tiêu c thể của Chương trình đề ra: Phấn đấu đến năm 2015 và 2020 cả nước có từ 90%- 100% số quận huyện, thị xã có nhà văn hoá và thư viện; 80-90% số xã và thị trấn có nhà văn hoá; 60-70% số làng, bản, ấp có nhà văn hoá…
Tại hội thảo đã có trên 10 ý kiến tham luận nêu tầm quan trọng của xây dựng thiết chế văn hoá và đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm thích đáng đến mô hình hoạt động trung tâm văn hoá cấp huyện.

Minh Trang