Thứ bảy,  25/03/2023

Công đoàn Công ty Điện lực Lạng Sơn: Vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng

LSO-Công đoàn Công ty Điện lực Lạng Sơn là một thành viên trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc gồm có 614 đoàn viên sinh hoạt tại 52 tổ công đoàn. Những năm qua, Công đoàn Công ty đã tích cực tham gia vào quá trình hoàn thiện công tác quản lý, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ). Qua đó đã gắn kết các cán bộ, công nhân viên chức, lao động (CBCNVC, LĐ) đoàn kết đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.Dưới sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, Công đoàn Công ty Điện lực Lạng Sơn đã bám sát vào các nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ, để từ đó xây dựng phương hướng hoạt động sát hợp thực tế. Trong quá trình thực hiện, công đoàn đã vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của điện lực để tuyên truyền, giáo dục đến toàn thể CNVC-LĐ; tổ chức các phong trào thi đua tạo được niềm tin của NLĐ...

LSO-Công đoàn Công ty Điện lực Lạng Sơn là một thành viên trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc gồm có 614 đoàn viên sinh hoạt tại 52 tổ công đoàn. Những năm qua, Công đoàn Công ty đã tích cực tham gia vào quá trình hoàn thiện công tác quản lý, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ). Qua đó đã gắn kết các cán bộ, công nhân viên chức, lao động (CBCNVC, LĐ) đoàn kết đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.
Dưới sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, Công đoàn Công ty Điện lực Lạng Sơn đã bám sát vào các nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ, để từ đó xây dựng phương hướng hoạt động sát hợp thực tế. Trong quá trình thực hiện, công đoàn đã vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của điện lực để tuyên truyền, giáo dục đến toàn thể CNVC-LĐ; tổ chức các phong trào thi đua tạo được niềm tin của NLĐ với Đảng, với tổ chức công đoàn. Đội ngũ CNVC-LĐ luôn nâng cao vai trò trách nhiệm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, là cơ sở để các đơn vị trực thuộc và điện lực hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Số công đoàn bộ phận đạt danh hiệu vững mạnh ngày càng tăng. Từ đó vị thế của tổ chức công đoàn được nâng lên, mối quan hệ giữa NLĐ với đơn vị, giữa công đoàn với chuyên môn ngày càng được củng cố.
Công đoàn tham mưu phối hợp với chính quyền thực hiện đúng các chế độ cho CBCNVC, LĐ như: chế độ lương, thưởng, thực hiện quy chế dân chủ, BHYT, BHXH, giải quyết kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản, tiền lương, tiền thưởng, lên lương lên bậc. Hoàn thiện các quy chế về phân phối tiền lương, tiền thưởng theo quy định. Phối hợp, tham gia kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với NLĐ. Tổ chức thăm hỏi động viên, giúp đỡ CBCNV trong lúc ốm đau, bệnh tật, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn một cách kịp thời. Hoàn thành việc bàn giao và thanh toán chi phí xây dựng 2 nhà “mái ấm công đoàn” cho các gia đình CBCNV có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền lên đến gần 150 triệu đồng.
Đến nay, tất cả CBCNVC, LĐ trong công ty đều có việc làm ổn định và được bố trí phù hợp với năng lực trình độ được đào tạo, điều kiện sản xuất kinh doanh của đơn vị và hoàn cảnh gia đình của mỗi cá nhân; 100% CBCNVC, LĐ của Điện lực đều được ký hợp đồng lao động không xác định hạn và được hưởng các chế độ bảo hiểm. Những người mới được tuyển dụng vào đều được học tập nội qui lao động; các qui chế, qui trình, qui phạm an toàn lao động sau khi kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu mới bố trí việc. Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền các cấp trong ngành, điều kiện làm việc của CNVC-LĐ ngày càng được cải thiện, cho đến nay 100% nhà điều hành của các đơn vị đã được xây dựng mới khang trang sạch đẹp, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị dụng cụ, phương tiện sản xuất, mọi yêu cầu trang bị kỹ thuật- an toàn, trang bị bảo hộ lao động đều được đáp ứng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng.
Những việc làm thiết thực của Công đoàn cơ sở đã tác động tích cực đến việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Điện thương phẩm hàng năm tăng trưởng gần 20%, năm 2008 đạt 201,72 triệu kWH thì đến năm 2009 đạt 240,56 triệu kWH. Tiền lương và thu nhập của CNVC-LĐ theo đó được nâng cao từng năm. Năm 2009, thu nhập bình quân của NLĐ đạt mức 6.915.000, đồng/người/ tháng tăng 34,27% so với năm 2008. Tốc độ tăng trưởng bình quân về thu nhập khoảng trên 30%, chế độ phân chia tiền lương đảm bảo công bằng, công khai, phản ảnh thực chất kết quả lao động của từng đơn vị và mỗi cá nhân. Quy chế tiền lương được xây dựng và điều chỉnh kịp thời khi có sự thay đổi và hướng dẫn của Công ty. Cùng với sự đi lên của toàn xã hội, đời sống của CNVC-LĐ Điện lực cũng được nâng lên, toàn Điện lực không còn hộ nghèo, phương tiện đi lại, tiện nghi sinh hoạt gia đình của mỗi CNVC -LĐ ngày càng được cải thiện.
Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Công đoàn Công ty Điện lực Lạng Sơn tiếp tục bám sát các phương hướng lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, đặc biệt là các nghị quyết có liên quan trực tiếp đến NLĐ, liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cơ sở, để từ đó đảm bảo các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ, giúp NLĐ yên tâm công tác, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

Hoàng Huy