Thứ năm,  30/03/2023

Cổng chào chào mừng Ðại lễ trang trí bằng hoa, cây xanh, pa-nô

Ngày 26-7, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có văn bản chỉ đạo việc xây dựng cổng chào chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội theo phương án trang trí bằng hoa, cây xanh, pa-nô có các điểm nhấn.Trước những ý kiến và dư luận xã hội còn khác nhau trong khi thời gian đến dịp kỷ niệm Đại lễ không còn nhiều, việc tiếp tục triển khai xây dựng sẽ gặp nhiều khó khăn, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản báo cáo Thường trực Chính phủ cho phép dừng việc xây dựng năm cổng chào. Thay vào đó, thành phố sẽ triển khai phương án trang trí bằng hoa, cây xanh, pa-nô, có các điểm nhấn như lâu nay vẫn làm vào các dịp có các sự kiện quan trọng. Phần kinh phí xã hội hóa do các doanh nghiệp ủng hộ, thành phố sẽ dành tập trung giải quyết một số vấn đề dân sinh bức xúc, chỉnh trang đô thị, trang trí một số khu vực trung...

Ngày 26-7, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có văn bản chỉ đạo việc xây dựng cổng chào chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội theo phương án trang trí bằng hoa, cây xanh, pa-nô có các điểm nhấn.

Trước những ý kiến và dư luận xã hội còn khác nhau trong khi thời gian đến dịp kỷ niệm Đại lễ không còn nhiều, việc tiếp tục triển khai xây dựng sẽ gặp nhiều khó khăn, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản báo cáo Thường trực Chính phủ cho phép dừng việc xây dựng năm cổng chào. Thay vào đó, thành phố sẽ triển khai phương án trang trí bằng hoa, cây xanh, pa-nô, có các điểm nhấn như lâu nay vẫn làm vào các dịp có các sự kiện quan trọng. Phần kinh phí xã hội hóa do các doanh nghiệp ủng hộ, thành phố sẽ dành tập trung giải quyết một số vấn đề dân sinh bức xúc, chỉnh trang đô thị, trang trí một số khu vực trung tâm.
Theo Nhandan