Thứ sáu,  31/03/2023

Những hoạt động thiết thực của BLL thương binh thành phố

LSO-Ban liên lạc (BLL) thương binh thành phố Lạng Sơn thành lập 6/10/2000, qua 10 năm hoạt động đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần đoàn kết, tập hợp lực lượng thương binh, giúp thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, giúp thương binh khắc phục khó khăn trong cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.Hàng năm BLL đã thực hiện tốt quy chế hoạt động, tổ chức các chi hội ở các phường, xã, duy trì nền nếp sinh hoạt, đặc biệt tổ chức trọng thể các ngày lễ lớn, như Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7), ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), gắn với việc giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, quân đội và truyền thống của lực lượng thương binh, đồng thời đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. BLL đã phổ biến quán triệt cho thương binh về Pháp lệnh Ưu đãi người có công với nước, Pháp lệnh Cựu chiến binh và các chính sách liên quan đến thương binh... Đồng thời quan...

LSO-Ban liên lạc (BLL) thương binh thành phố Lạng Sơn thành lập 6/10/2000, qua 10 năm hoạt động đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần đoàn kết, tập hợp lực lượng thương binh, giúp thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, giúp thương binh khắc phục khó khăn trong cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.
Hàng năm BLL đã thực hiện tốt quy chế hoạt động, tổ chức các chi hội ở các phường, xã, duy trì nền nếp sinh hoạt, đặc biệt tổ chức trọng thể các ngày lễ lớn, như Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7), ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), gắn với việc giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, quân đội và truyền thống của lực lượng thương binh, đồng thời đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. BLL đã phổ biến quán triệt cho thương binh về Pháp lệnh Ưu đãi người có công với nước, Pháp lệnh Cựu chiến binh và các chính sách liên quan đến thương binh… Đồng thời quan tâm đến bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của thương binh, chủ động quan hệ với ngành lao động và thương binh và xã hội, chính quyền, các đoàn thể các cấp để thương binh được đi khám định kỳ về thương tật, khám ảnh hưởng chất độc da cam, đi điều dưỡng, xóa nghèo, xóa nhà dột nát, giải quyết việc làm cho thương binh và con em. Khi thương binh ốm đau, nhất là khi vết thương tái phát, khi thương binh hoặc thân nhân qua đời, gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn… đều được chi hội BLL quan tâm giúp đỡ về vật chất, động viên về tinh thần. Vì thế thương binh gắn bó với nhau, nơi gắn bó tình đồng chí, đồng đội… Tỷ lệ thu hút thương binh vào BLL trên 80% số thương binh trên địa bàn thành phố.
Có thể khẳng định qua 10 năm hoạt động, BLL thương binh thành phố Lạng Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xóa đi mặc cảm, hạn chế tiêu cực, công thần trong một số thương binh, giúp thương binh tự vươn lên, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế – xã hội ở cơ sở. Đến nay, 100% gia đình thương binh có mức sống trung bình trở lên, không còn hộ thương binh nào vào diện nghèo và không còn nhà dột nát. Có nhiều thương binh phấn đấu tốt, là tấm gương điển hình, được Đảng bộ và nhân dân đánh giá cao. Điển hình như thương binh Nguyễn Nhật Chiến, Chủ tịch Hội CCB thành phố, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năm 2010 được chọn đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ III (2005-2010); thương binh Lý Văn Bổng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp tỉnh luôn phát huy tốt chức trách được giao. Nhiều thương binh tích cực sản xuất, kinh doanh hiệu quả, gia đình có thu nhập cao, là điển hình tại các phường, xã như, thương binh Nguyễn Anh Phấn, phường Tam Thanh, Trưởng BLL thương binh thành phố, kinh doanh khách sạn; thương binh Lưu Xuân Hách, phường Hoàng Văn Thụ, đại lý bánh kẹo; thương binh Đào Lê Hảo, phường Tam Thanh, kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất; thương binh Hoàng Văn Cải, phường Hoàng Văn Thụ đầu tư nuôi nhím có hiệu quả, thương binh Hoàng Công Khởi, phường Chi Lăng có nghị lực vượt qua bệnh tật, đầu tư vào chăn nuôi, giết mổ gia súc, có thu nhập cao…

Do hoạt động có hiệu quả, BLL thương binh thành phố Lạng Sơn được UBND tỉnh tặng 2 bằng khen và Sở Lao động Thương binh và xã hội tặng 1 giấy khen.

Nguyễn Văn Nông