Thứ tư,  27/10/2021

Tỉnh Ðồng Nai đề nghị Hội Luật gia, Hội Nông dân giúp người dân bị thiệt hại yêu cầu Vedan bồi thường

Chiều ngày 26-7, ông Ao Văn Thinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký văn bản, trong đó nêu rõ "Thống nhất quan điểm trong hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp xã, phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân bị thiệt hại.Tỉnh không khoan nhượng, không thỏa hiệp trước những hành vi cố ý, làm trái, gây thiệt hại đến đâu thì phải bồi thường đến đó. Trường hợp gây thiệt hại nặng cho người dân thì phải bồi thường, trường hợp gây ảnh hưởng đến đâu thì phải hỗ trợ đến đó".Đối với những người dân lựa chọn hình thức khởi kiện tại tòa án để đòi Vedan bồi thường thiệt hại, giao Hội Luật gia tỉnh hướng dẫn, giúp đỡ về thủ tục khởi kiện; những yêu cầu về đơn, hồ sơ chứng cứ khi khởi kiện và làm đại diện cho người dân nếu được người dân ủy quyền. Còn đối với những người dân lựa chọn hình thức thương lượng, giao Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn chỉnh các hồ sơ...

Chiều ngày 26-7, ông Ao Văn Thinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký văn bản, trong đó nêu rõ “Thống nhất quan điểm trong hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp xã, phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân bị thiệt hại.

Tỉnh không khoan nhượng, không thỏa hiệp trước những hành vi cố ý, làm trái, gây thiệt hại đến đâu thì phải bồi thường đến đó. Trường hợp gây thiệt hại nặng cho người dân thì phải bồi thường, trường hợp gây ảnh hưởng đến đâu thì phải hỗ trợ đến đó”.

Đối với những người dân lựa chọn hình thức khởi kiện tại tòa án để đòi Vedan bồi thường thiệt hại, giao Hội Luật gia tỉnh hướng dẫn, giúp đỡ về thủ tục khởi kiện; những yêu cầu về đơn, hồ sơ chứng cứ khi khởi kiện và làm đại diện cho người dân nếu được người dân ủy quyền. Còn đối với những người dân lựa chọn hình thức thương lượng, giao Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn chỉnh các hồ sơ liên quan, đồng thời làm đại diện cho người dân nếu được người dân ủy quyền để tiến hành thương lượng, yêu cầu Công ty Vedan bồi thường thiệt hại.

UBND tỉnh đã đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh xem xét việc miễn, giảm án phí đối với những hộ dân thuộc diện khó khăn theo quy định.

Như vậy đến thời điểm này, hai địa phương có nông dân bị thiệt hại do Nhà máy Vedan xả thải gây ô nhiễm là Bà Rịa – Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị nộp lên Tòa án để kiện Vedan ra tòa.
Theo Nhandan