Thứ tư,  27/10/2021

Khai giảng lớp dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

LSO-Ngày 26/7/2010, tại Trung tâm Hy Vọng (Lộc Bình), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn đã khai giảng lớp dạy nghề thêu hạt cườm xuất khẩu cho 39 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sống tại Trung tâm.Trung tâm Hy Vọng (Lộc Bình) hiện đang nuôi dưỡng 49 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó 10 em đang học cao đẳng, trung cấp và học nghề tại Hà Nội, còn lại đang ở Trung tâm 39 em. Trong thời gian từ nay đến hết tháng 11/2010, ngoài thời gian học văn hoá, 39 em này sẽ được học nghề như kỹ thuật thêu hạt cườm dưới dạng truyền nghề cơ bản. Đây là lớp học nghề đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Hy Vọng, nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề của các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống ở Trung tâm, tạo điều kiện cho các em sau khi không tiếp tục theo học phổ thông có được một nghề để làm việc hoặc trở về cộng đồng cũng có một công việc để tự nuôi sống bản thân mình....

LSO-Ngày 26/7/2010, tại Trung tâm Hy Vọng (Lộc Bình), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn đã khai giảng lớp dạy nghề thêu hạt cườm xuất khẩu cho 39 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sống tại Trung tâm.
Trung tâm Hy Vọng (Lộc Bình) hiện đang nuôi dưỡng 49 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó 10 em đang học cao đẳng, trung cấp và học nghề tại Hà Nội, còn lại đang ở Trung tâm 39 em. Trong thời gian từ nay đến hết tháng 11/2010, ngoài thời gian học văn hoá, 39 em này sẽ được học nghề như kỹ thuật thêu hạt cườm dưới dạng truyền nghề cơ bản. Đây là lớp học nghề đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Hy Vọng, nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề của các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống ở Trung tâm, tạo điều kiện cho các em sau khi không tiếp tục theo học phổ thông có được một nghề để làm việc hoặc trở về cộng đồng cũng có một công việc để tự nuôi sống bản thân mình.

Thúy Hường