Thứ tư,  27/10/2021

168 cán bộ được tập huấn bình đẳng giới và công tác bảo vệ trẻ em

LSO-Từ tháng 1 đến tháng 7/2010, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP Lạng Sơn phối hợp với UBND các xã, phường đã tổ chức 8 lớp tập huấn về bình đẳng giới, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội cho 168 học viên là cán bộ các ngành, đoàn thể 8/8 xã, phường và trưởng khối, thôn.Tập huấn bình đẳng giới và công tác bảo vệ trẻ em tại xã Mai PhaTại các lớp tập huấn này, các học viên tham dự được phổ biến về chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, tiêu chuẩn xây dựng “ngôi nhà an toàn”, kế hoạch của thành phố Lạng Sơn về triển khai xây dựng “ngôi nhà an toàn” phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em; về các nội dung của bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, vai trò của các ngành, đoàn thể, thôn, bản trong phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình ở địa phương. Cũng trong chương trình tập huấn, các học viên còn được phổ biến Nghị định 35 của Chính phủ quy định...

LSO-Từ tháng 1 đến tháng 7/2010, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP Lạng Sơn phối hợp với UBND các xã, phường đã tổ chức 8 lớp tập huấn về bình đẳng giới, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội cho 168 học viên là cán bộ các ngành, đoàn thể 8/8 xã, phường và trưởng khối, thôn.

Tập huấn bình đẳng giới và công tác bảo vệ trẻ em tại xã Mai Pha
Tại các lớp tập huấn này, các học viên tham dự được phổ biến về chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, tiêu chuẩn xây dựng “ngôi nhà an toàn”, kế hoạch của thành phố Lạng Sơn về triển khai xây dựng “ngôi nhà an toàn” phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em; về các nội dung của bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, vai trò của các ngành, đoàn thể, thôn, bản trong phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình ở địa phương. Cũng trong chương trình tập huấn, các học viên còn được phổ biến Nghị định 35 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục tiến hành cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma tuý.
Qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho cán bộ cấp xã, phường để từ đó triển khai hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội.

Thúy Hường