Thứ bảy,  16/10/2021

Khám sàng lọc và hỗ trợ 65 trẻ khuyết tật

LSO-Thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ trẻ em, trong những tháng đầu năm 2010, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng trẻ tàn tật Bắc Thái đã tổ chức đợt 1 khám sàng lọc và hỗ trợ 65 trẻ khuyết tật vận động của các huyện, thành phố trong tỉnh đi phẫu thuật chỉnh hình. Khám sàng lọc cho trẻ khuyết tật vận động tại Tràng ĐịnhTheo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 12/2010, Sở sẽ tiến hành khám sàng lọc và chỉ định phẫu thuật đợt 2 cho khoảng 50 em và tổ chức kiểm tra lại kết quả phục hội chức năng của khoảng 300 trẻ. Được biết trung bình hàng năm, thông qua chương trình phối hợp của Sở và Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng trẻ tàn tật Bắc Thái, Lạng Sơn có khoảng trên 60 trẻ em khuyết tật vận động được khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí....

LSO-Thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ trẻ em, trong những tháng đầu năm 2010, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng trẻ tàn tật Bắc Thái đã tổ chức đợt 1 khám sàng lọc và hỗ trợ 65 trẻ khuyết tật vận động của các huyện, thành phố trong tỉnh đi phẫu thuật chỉnh hình.
Khám sàng lọc cho trẻ khuyết tật vận động tại Tràng Định
Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 12/2010, Sở sẽ tiến hành khám sàng lọc và chỉ định phẫu thuật đợt 2 cho khoảng 50 em và tổ chức kiểm tra lại kết quả phục hội chức năng của khoảng 300 trẻ. Được biết trung bình hàng năm, thông qua chương trình phối hợp của Sở và Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng trẻ tàn tật Bắc Thái, Lạng Sơn có khoảng trên 60 trẻ em khuyết tật vận động được khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí.

Thúy Hường