Thứ bảy,  16/10/2021

Thanh Hóa giải tỏa các bãi tập kết cát trái phép

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, toàn tỉnh có khoảng 40 điểm tập kết cát, trong đó 22 điểm do người dân tự lập, số còn lại được UBND các xã ký hợp đồng cho thuê, mượn điểm tập kết, kinh doanh cát.Điều đó đã làm gia tăng hoạt động khai thác cát trái phép, nảy sinh tranh chấp cùng những ẩn họa khôn lường. Bước đầu đoàn công tác liên ngành bắt, tạm giữ 14 tàu vận chuyển khai thác vận chuyển cát trái phép, xử phạt hành chính tám triệu đồng, tịch thu 460 m3 cát không có nguồn gốc hợp pháp. UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các ngành, các cấp tạm dừng quy hoạch bổ sung, chấp thuận các bãi tập kết cát mới đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện dọc tuyến sông Chu, sông Mã, sông Lèn, sông Bưởi rà soát các hợp đồng cho thuê đất tập kết cát, chỉ đạo UBND các xã hủy bỏ, xử lý, giải tỏa ngay các bãi tập kết cát trái...

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, toàn tỉnh có khoảng 40 điểm tập kết cát, trong đó 22 điểm do người dân tự lập, số còn lại được UBND các xã ký hợp đồng cho thuê, mượn điểm tập kết, kinh doanh cát.


Điều đó đã làm gia tăng hoạt động khai thác cát trái phép, nảy sinh tranh chấp cùng những ẩn họa khôn lường. Bước đầu đoàn công tác liên ngành bắt, tạm giữ 14 tàu vận chuyển khai thác vận chuyển cát trái phép, xử phạt hành chính tám triệu đồng, tịch thu 460 m3 cát không có nguồn gốc hợp pháp.


UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các ngành, các cấp tạm dừng quy hoạch bổ sung, chấp thuận các bãi tập kết cát mới đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện dọc tuyến sông Chu, sông Mã, sông Lèn, sông Bưởi rà soát các hợp đồng cho thuê đất tập kết cát, chỉ đạo UBND các xã hủy bỏ, xử lý, giải tỏa ngay các bãi tập kết cát trái phép.


Theo Nhandan