Thứ năm,  30/03/2023

Hỗ trợ 720 tỷ đồng cho các công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ngãi

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bổ sung hỗ trợ có mục tiêu năm 2010 cho ngân sách tỉnh Quảng Ngãi 720 tỷ đồng để đầu tư các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh.UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về danh mục dự án được bố trí vốn hỗ trợ. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý về nguồn vốn bổ sung hỗ trợ có mục tiêu...

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bổ sung hỗ trợ có mục tiêu năm 2010 cho ngân sách tỉnh Quảng Ngãi 720 tỷ đồng để đầu tư các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về danh mục dự án được bố trí vốn hỗ trợ. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý về nguồn vốn bổ sung hỗ trợ có mục tiêu trên.
Theo Nhandan