Thứ tư,  27/10/2021

Trao tặng nhà tình nghĩa

Ngày 27-7, Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục (đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình thầy giáo Nguyễn Quang Huế, nguyên giáo viên trường PTCS Tu Lý (Đà Bắc, Hòa Bình).Gia đình thầy Huế có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở. Qua 18 năm công tác, thầy giáo Nguyễn Quang Huế là người luôn tận tụy với nghề, yêu nghề, mến trẻ, vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều năm liền thầy Huế đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, danh hiệu Lao động tiên tiến, xuất sắc của trường. Năm 2010, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng 50 nhà tình nghĩa trao tặng các đối tượng chính sách của ngành giáo...

Ngày 27-7, Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục (đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình thầy giáo Nguyễn Quang Huế, nguyên giáo viên trường PTCS Tu Lý (Đà Bắc, Hòa Bình).

Gia đình thầy Huế có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở. Qua 18 năm công tác, thầy giáo Nguyễn Quang Huế là người luôn tận tụy với nghề, yêu nghề, mến trẻ, vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều năm liền thầy Huế đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, danh hiệu Lao động tiên tiến, xuất sắc của trường.

Năm 2010, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng 50 nhà tình nghĩa trao tặng các đối tượng chính sách của ngành giáo dục.
Theo Nhandan