Thứ bảy,  23/10/2021

Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở nước ta đã có bước tiến đáng kể, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội.Tuy nhiên, hiệu quả cuộc đấu tranh này chưa cao. Tình trạng tham nhũng, lãng phí còn diễn biến phức tạp, nhất là trong lĩnh vực thực hiện các thủ tục hành chính. Hành vi tham nhũng của một số cán bộ, công chức thường "khởi đầu" bằng một số "chiêu" như: "Vận dụng" nhiều lý do để kéo dài thời gian giải quyết công việc, ngay cả đối với những việc pháp luật đã quy định thời hạn giải quyết. Người dân muốn việc giải quyết nhanh thì phải tìm cách tác động để được cán bộ, công chức lưu tâm. Có nơi, có lúc, người có thẩm quyền "quên" ban hành hoặc ban hành không rõ, không hết các quy định về thủ tục, trình tự xử lý công việc để có điều kiện "bắt lỗi" người dân. Nhiều trường hợp, người dân muốn được việc thì phải nhờ đến các đối tượng "cò" dắt mối. Hầu như mọi hoạt động của cán bộ, công...

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở nước ta đã có bước tiến đáng kể, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và phát triển kinh tế – xã hội.

Tuy nhiên, hiệu quả cuộc đấu tranh này chưa cao. Tình trạng tham nhũng, lãng phí còn diễn biến phức tạp, nhất là trong lĩnh vực thực hiện các thủ tục hành chính. Hành vi tham nhũng của một số cán bộ, công chức thường “khởi đầu” bằng một số “chiêu” như: “Vận dụng” nhiều lý do để kéo dài thời gian giải quyết công việc, ngay cả đối với những việc pháp luật đã quy định thời hạn giải quyết. Người dân muốn việc giải quyết nhanh thì phải tìm cách tác động để được cán bộ, công chức lưu tâm. Có nơi, có lúc, người có thẩm quyền “quên” ban hành hoặc ban hành không rõ, không hết các quy định về thủ tục, trình tự xử lý công việc để có điều kiện “bắt lỗi” người dân. Nhiều trường hợp, người dân muốn được việc thì phải nhờ đến các đối tượng “cò” dắt mối.

Hầu như mọi hoạt động của cán bộ, công chức đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến người dân, cho nên mọi biểu hiện bất minh của cán bộ, công chức đều không thể tránh được “tai mắt” của quần chúng nhân dân. Người dân đã có nhiều khiếu nại, tố cáo, tố giác gửi đến các cơ quan có thẩm quyền phản ánh về các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Nhưng, do có sự dung túng, bao che của người có thẩm quyền nên nhiều người “ngại” không dám tố cáo. Một số người thì gửi đơn thư tố cáo vượt cấp vì thiếu sự tin tưởng vào chính quyền và cơ quan chức năng ở địa phương. Một trong những nguyên nhân chính của tình trạng này là do nhiều người có tâm lý e ngại, né tránh. Vì muốn được việc, nhiều người còn tiếp tay cho nạn “hối lộ”, làm hư hỏng đội ngũ cán bộ, công chức. Về phía cơ quan tiếp nhận thông tin tố cáo tiêu cực thường giấu giếm thông tin, để xử lý nội bộ.

Nhằm tăng cường hơn nữa vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; chính quyền các cấp cần tuyên truyền, giáo dục, thu hút mọi người tham gia vào cuộc đấu tranh này. Phổ biến rộng rãi quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của người dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Làm cho người dân nhận thấy hành vi đưa hối lộ là một tiền đề làm nảy sinh tham nhũng. Cần hướng dẫn cho người dân khả năng nhận diện hành vi tham nhũng, cần bảo vệ và giữ bí mật thông tin liên quan người có đơn thư tố giác tham nhũng. Nên đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục công dân ở tất cả các bậc học.
Theo Nhandan