Thứ tư,  27/10/2021

LĐLĐ huyện Tràng Định với phong trào thi đua yêu nước

LSO-Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước được LĐLĐ huyện Tràng Định triển khai phát động sâu rộng trong đông đảo cán bộ, CNVCLĐ và nhân dân trên địa bàn. Đáng chú ý, nổi bật của phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, CNVCLĐ huyện Tràng Định là phong trào thi đua phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt hiệu quả cao, thu hút được đông đảo cán bộ, CNVCLĐ hưởng ứng tham gia. Ngay từ khi phát động, phong trào thi đua phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của huyện quan tâm chỉ đạo sát sao. Đặc biệt với sự tham gia nhiệt tình của bà con nông dân đã giúp phong trào thực hiện tốt công tác sản xuất nông nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.Một góc phố thị trấn huyện Tràng Định - Ảnh: M.V.HVới địa thế là một huyện vùng cao có địa hình phức tạp, đồi núi cao, cơ sở hạ tầng để phát triển ngành công nghiệp, du lịch và các ngành...

LSO-Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước được LĐLĐ huyện Tràng Định triển khai phát động sâu rộng trong đông đảo cán bộ, CNVCLĐ và nhân dân trên địa bàn. Đáng chú ý, nổi bật của phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, CNVCLĐ huyện Tràng Định là phong trào thi đua phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt hiệu quả cao, thu hút được đông đảo cán bộ, CNVCLĐ hưởng ứng tham gia.
Ngay từ khi phát động, phong trào thi đua phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của huyện quan tâm chỉ đạo sát sao. Đặc biệt với sự tham gia nhiệt tình của bà con nông dân đã giúp phong trào thực hiện tốt công tác sản xuất nông nghiệp góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.
Một góc phố thị trấn huyện Tràng Định – Ảnh: M.V.H
Với địa thế là một huyện vùng cao có địa hình phức tạp, đồi núi cao, cơ sở hạ tầng để phát triển ngành công nghiệp, du lịch và các ngành có tính chất thu hút đầu tư, thu hút lao động ít. Chính vì vậy, huyện Tràng Định xác định cần đẩy mạnh phát triển nông – lâm nghiệp. Hiện nay, LĐLĐ huyện có 114 CĐCS với 2.345 đoàn viên công đoàn, chiếm tỷ lệ 2,03% so với dân số toàn huyện. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện và LĐLĐ tỉnh, trong những năm qua, LĐLĐ huyện Tràng Định đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế trong CNVCLĐ. Gắn việc công tác hoạt động công đoàn với phát động các phong trào thi đua như: phong trào thi đua thiết thực trong lao động sản xuất, xây dựng mô hình cánh đồng 50 triệu/ha, mô hình cánh đồng có thu nhập cao, mô hình kinh tế trang trại, phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi, thanh niên lập nghiệp… Theo đó, LĐLĐ huyện vận động cán bộ, CNVCLĐ thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa cây, con giống năng suất cao vào chăn nuôi, trồng trọt, các đơn vị dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp cung ứng đầy đủ các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thú y, giống cây trồng, vật nuôi…Tham gia phong trào, phần lớn cán bộ, CNVCLĐ huyện Tràng Định đều nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của phong trào, vì vậy thường xuyên quan tâm, giúp đỡ hướng dẫn cho cơ sở nhằm đẩy nhanh phát triển nông nghiệp của huyện nhà. Với sự vào cuộc hưởng ứng, tuyên truyền của các cấp công đoàn trên địa bàn huyện, sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương nên thời gian qua, cơ sở hạ tầng, những công trình có tính cấp thiết để phát triển nông nghiệp đã được quan tâm đầu tư. Mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện được tăng cường, các tuyến đường được duy tu bảo dưỡng thường xuyên, tạo thuận lợi cho việc đi lại buôn bán, trao đổi nông sản của nông dân.

Một trong những điểm làm nên thành công của phong trào chính là sự chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn là Phòng Nông nghiệp và PTNT của huyện. Theo đó cơ quan chuyên môn và LĐLĐ huyện đã xây dựng những nội dung thiết thực cho phong trào nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, CNVCLĐ. Vì vậy, quá trình triển khai thực hiện phong trào trong những năm qua đã cho thấy, đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ của huyện đã có nhiều cố gắng, đóng góp đáng kể vào việc duy trì mức tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm được tăng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2009 đạt 6,74 triệu đồng/người/năm, tăng 169,7% so với năm 2006… Thời gian tới, phát huy những kết quả thiết thực của phong trào, LĐLĐ huyện Tràng Định tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, CNVCLĐ, chú trọng công tác khuyến nông, thực hiện tuyên truyền vận động đưa tiến bộ khoa học, công nghệ vào cuộc sống, nhất là khâu giống. Đồng thời tuyên truyền, tập huấn nâng cao trình độ hệ thống khuyến nông viên ở các xã. Tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ngành, đoàn thể quần chúng trong chỉ đạo sản xuất nông – lâm nghiệp, chủ động mọi nguồn lực cho sản xuất, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về thời tiết, cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Thanh Huyền