Thứ năm,  30/03/2023

Mở thưởng chương trình "thanh toán đủ và trước hạn cước viễn thông-CNTT trúng thưởng lớn"

LSO-Tối 27/7/2010, Viễn thông Lạng Sơn và Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức mở thưởng chương trình “thanh toán đủ và trước hạn cước viễn thông-CNTT-trúng thưởng lớn” đợt 2 và trao thưởng đợt 1 năm 2010. Tại chương trình mở thưởng, Viễn thông Lạng Sơn và Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành trao thưởng cho khách hàng may mắn trúng thưởng giải cao nhất đợt 1 cho khách hàng Nguyễn Ngọc Chính tại đảo hồ Phai Loạn với trị giá giải thưởng 12,2 triệu đồng. Đồng thời Viễn thông Lạng Sơn và Bưu điện tỉnh Lạng Sơn cũng tổ chức quay thưởng đợt 2 cho trên 72 nghìn khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả, ban tổ chức đã tìm được chủ nhân của 20 giải khuyến khích, 3 giải ba, 2 giải nhì, một giải nhất với tổng trị giá giải thưởng khoảng 60 triệu đồng. Khách hàng may mắn trúng giải nhất của đợt mở thưởng lần 2 năm 2010 đã thuộc về bà Trần Thanh Hoa, thuộc khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn trị giá 12,2 triệu...

LSO-Tối 27/7/2010, Viễn thông Lạng Sơn và Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức mở thưởng chương trình “thanh toán đủ và trước hạn cước viễn thông-CNTT-trúng thưởng lớn” đợt 2 và trao thưởng đợt 1 năm 2010.
Tại chương trình mở thưởng, Viễn thông Lạng Sơn và Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành trao thưởng cho khách hàng may mắn trúng thưởng giải cao nhất đợt 1 cho khách hàng Nguyễn Ngọc Chính tại đảo hồ Phai Loạn với trị giá giải thưởng 12,2 triệu đồng. Đồng thời Viễn thông Lạng Sơn và Bưu điện tỉnh Lạng Sơn cũng tổ chức quay thưởng đợt 2 cho trên 72 nghìn khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả, ban tổ chức đã tìm được chủ nhân của 20 giải khuyến khích, 3 giải ba, 2 giải nhì, một giải nhất với tổng trị giá giải thưởng khoảng 60 triệu đồng. Khách hàng may mắn trúng giải nhất của đợt mở thưởng lần 2 năm 2010 đã thuộc về bà Trần Thanh Hoa, thuộc khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn trị giá 12,2 triệu đồng.

Công Quân