Thứ năm,  30/03/2023

Số cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm mới đạt gần 20%

Đó là con số được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) (Bộ Y tế) báo cáo tại buổi sơ kết hoạt động tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm quý II/2010. Theo báo cáo, tính tới ngày 25-6, cả nước xảy ra 88 vụ ngộ độc thực phẩm làm 2.929 người mắc, 2.429 người đi viện và 32 trường hợp tử vong. So cùng kỳ năm 2009, số vụ ngộ độc tăng 23 vụ, số người mắc tăng 240 người; số người đi viện tăng 338 người và số bị tử vong tăng bốn trường hợp. Thanh, kiểm tra 210.062 cơ sở kinh doanh thực phẩm, thì có 52.009 cơ sở bị phát hiện vi phạm quy định về bảo đảm ATVSTP ở mức độ khác nhau (chiếm tỷ lệ 24,75%). Ngoài ra, các địa phương đã đình chỉ hoạt động 123 cơ sở vi phạm nghiêm trọng các quy định ATVSTP; tiêu hủy sản phẩm không đạt chất lượng ATVSTP của 2.734 cơ sở trên cả nước. Việc xử lý, vi phạm ở tuyến xã và một số huyện còn chưa nghiêm, đa sốcác xã chưa thực thi quyền xử phạt hành chính mà chủ yếu...

Đó là con số được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) (Bộ Y tế) báo cáo tại buổi sơ kết hoạt động tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm quý II/2010.

Theo báo cáo, tính tới ngày 25-6, cả nước xảy ra 88 vụ ngộ độc thực phẩm làm 2.929 người mắc, 2.429 người đi viện và 32 trường hợp tử vong. So cùng kỳ năm 2009, số vụ ngộ độc tăng 23 vụ, số người mắc tăng 240 người; số người đi viện tăng 338 người và số bị tử vong tăng bốn trường hợp. Thanh, kiểm tra 210.062 cơ sở kinh doanh thực phẩm, thì có 52.009 cơ sở bị phát hiện vi phạm quy định về bảo đảm ATVSTP ở mức độ khác nhau (chiếm tỷ lệ 24,75%). Ngoài ra, các địa phương đã đình chỉ hoạt động 123 cơ sở vi phạm nghiêm trọng các quy định ATVSTP; tiêu hủy sản phẩm không đạt chất lượng ATVSTP của 2.734 cơ sở trên cả nước. Việc xử lý, vi phạm ở tuyến xã và một số huyện còn chưa nghiêm, đa số

các xã chưa thực thi quyền xử phạt hành chính mà chủ yếu là nhắc nhở. Theo thống kê, số cơ sở vi phạm nhưng không bị xử lý chiếm 54,28% trên cả nước. Cá biệt, có địa phương, tại tuyến tỉnh việc xử lý đối với các cơ sở vi phạm chưa kiên quyết như Hà Giang, Yên Bái, Nam Định, Quảng Trị, Trà Vinh… Đáng chú ý, phần lớn các địa phương chưa triển khai cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP đối với các cơ sở cấp xã quản lý. Trên thực tế số cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP trên cả nước còn thấp, mới phổ biến ở mức dưới 20%. Để công tác bảo đảm ATVSTP sớm được cải thiện trong thời gian tới, cần tăng cường đầu tư nhân lực, kinh phí cho công tác bảo đảm ATVSTP tuyến trung ương, đặc biệt là địa phương. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục các kiến thức và pháp luật về ATVSTP đến từng nhà, từng người dân, từng hộ kinh doanh cá thể… Duy trì công tác thanh, kiểm tra ATVSTP, xử lý nghiêm những vi phạm để pháp luật về ATVSTP được thực thi.
Theo Nhandan