Thứ sáu,  24/03/2023

CĐCS Công ty Cổ phần Gạch ngói Hợp Thành: Với phong trào thi đua lao động giỏi

LSO-Trước đây, Công ty Cổ phần Gạch ngói (CPGN) Hợp Thành là công ty cổ phần mà Nhà nước nắm cổ phần chi phối. Đến tháng 10/2009, số cổ phần Nhà nước nắm giữ tại Công ty đã được đấu giá và bán lại cho người lao động trong Công ty, tạo sự gắn bó, trách nhiệm và đảm bảo quyền lợi hơn cho người lao động cũng như tạo niềm tin cho họ nỗ lực thi đua để Công ty không ngừng phát triển.Xuất bán sản phẩm ở Công ty Cổ phần Gạch ngói Hợp Thành Ảnh: Thanh ĐànCông ty CPGN Hợp Thành hiện có 233 CNVCLĐ, trong đó có 133 nữ, chiếm 57% trên tổng số CNVCLĐ trong toàn Công ty. Với đặc thù ngành nghề lao động nặng nhọc, độc hại, nhưng CNVCLĐ nói chung, lao động nữ nói riêng đã không ngừng cố gắng, nỗ lực và có nhiều đóng góp trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh cũng như thành tích và sự phát triển của đơn vị. Nhiều chị em đã được giao những nhiệm vụ chủ chốt trong công tác quản lý và sản xuất tại đơn vị....

LSO-Trước đây, Công ty Cổ phần Gạch ngói (CPGN) Hợp Thành là công ty cổ phần mà Nhà nước nắm cổ phần chi phối. Đến tháng 10/2009, số cổ phần Nhà nước nắm giữ tại Công ty đã được đấu giá và bán lại cho người lao động trong Công ty, tạo sự gắn bó, trách nhiệm và đảm bảo quyền lợi hơn cho người lao động cũng như tạo niềm tin cho họ nỗ lực thi đua để Công ty không ngừng phát triển.

Xuất bán sản phẩm ở Công ty Cổ phần Gạch ngói Hợp Thành

Ảnh: Thanh Đàn

Công ty CPGN Hợp Thành hiện có 233 CNVCLĐ, trong đó có 133 nữ, chiếm 57% trên tổng số CNVCLĐ trong toàn Công ty. Với đặc thù ngành nghề lao động nặng nhọc, độc hại, nhưng CNVCLĐ nói chung, lao động nữ nói riêng đã không ngừng cố gắng, nỗ lực và có nhiều đóng góp trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh cũng như thành tích và sự phát triển của đơn vị. Nhiều chị em đã được giao những nhiệm vụ chủ chốt trong công tác quản lý và sản xuất tại đơn vị. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua lao động giỏi với năng suất, chất lượng, hiệu quả của CNVCLĐ trong Công ty đã được đẩy mạnh và không ngừng phát triển, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hiện nay, phong trào thi đua ngày càng phát triển cả về chiều sâu và bề rộng. Hàng năm, BCH Công đoàn Công ty đều xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn gắn lao động sản xuất phù hợp với từng thời điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển của Công ty. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho CNVCLĐ trong toàn đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực về quan điểm, nhận thức, vị trí, vai trò nhiệm vụ của CNVCLĐ vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Công ty, đóng góp công sức xây dựng đất nước trong thời kỳ CNH-HĐH. Bên cạnh đó, nữ CNVCLĐ còn thực hiện rất tốt nghĩa vụ của người vợ, người mẹ trong gia đình, nuôi dạy con cái trở thành những công dân có ích cho xã hội. BCH Công đoàn Công ty thường xuyên phối hợp với Chính quyền, công đoàn tổ chức cho 100% CNVCLĐ học tập các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức học tập nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ quản lý và toàn thể CNVCLĐ. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách tỉnh giao, BCH Công đoàn tham mưu với lãnh đạo Công ty tiến hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, tổ chức hội nghị giao kế hoạch cho các phòng, ban, phân xưởng, đồng thời tiến hành công tác thi đua khen thưởng, phát động các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Phong trào thi đua được phát động sát với thực tế, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Đặc biệt là phong trào áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất lao động; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đối với quy chế “quản lý, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất” được cán bộ, CNVCLĐ thực hiện đúng quy định. Công ty áp dụng chế độ thưởng đột xuất cho những ca máy đạt năng suất cao, thực hiện phân loại xét thưởng theo quy chế trả lương A,B,C theo từng tháng.Trong hoạt động của Công ty, cùng với quá trình đầu tư, chuyển giao công nghệ, BCH Công đoàn thường xuyên tham mưu với lãnh đạo Công ty hoàn chỉnh công nghệ sản xuất nhằm đạt được sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu khách hàng. Trong đó chú trọng quan tâm đến đội ngũ cán bộ kỹ thuật, đặc biệt là thợ cơ khí có trình độ tay nghề, tích cực huy động sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ. Năm 2007, lãnh đạo, cán bộ, CNVCLĐ trong Công ty đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đưa vào áp dụng như công nghệ nung gạch đặc trong lò tuynel, sản xuất gạch chịu lửa mặt goòng, máy cắt gạch tự động. Hiện nay, Công ty đã sản xuất thành công gạch chịu lửa, ngói âm dương, ngói lợp chất lượng cao, đã làm chủ được công nghệ đốt bằng lò nung tuynel.
Không chỉ thi đua lao động giỏi, Công đoàn Công ty còn phối hợp với các đoàn thể trong đơn vị như Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh tổ chức các phong trào chung, các đợt thăm quan du lịch, học tập các đơn vị bạn nhân kỷ niệm các ngày lễ như 8/3, 20/10… tạo không khí phấn khởi trong nữ lao động nói chung và toàn thể cán bộ, CNVCLĐ trong Công ty. Với những cố gắng đó, hàng năm, kết quả kinh doanh của Công ty đều đạt cao hơn năm trước, đóng góp đều đặn nghĩa vụ ngân sách cho nhà nước. Sản phẩm của Công ty có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và có uy tín trên thị trường. Từ đó, trong Công ty đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất kinh doanh, nhiều năm liền Công đoàn Công ty được các cấp công đoàn tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong thực hiện các phong trào thi đua lao động giỏi.

Phong Linh