Thứ bảy,  31/07/2021

Thành phố Lạng Sơn: Tổng kết 10 năm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 – 2010

LSO-Ngày 29/7/2010, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2010. Dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Giám đốc Sở VH – TT & DL, Phó Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, các vị đại biểu cấp phường, xã và tập thể, cá nhân được khen thưởng.Ông Nguyễn Đình Chiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghịTrong những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các xã, phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Phong trào đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và đem lại những hiệu quả thiết thực. 10 năm qua, tỷ lệ gia đình văn hóa từ 80% (năm 2000) tăng lên 87,11% (năm 2009); ủng hộ các loại quỹ “vì người nghèo”, “đền ơn đáp nghĩa”… trên...

LSO-Ngày 29/7/2010, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2010.
Dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Giám đốc Sở VH – TT & DL, Phó Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, các vị đại biểu cấp phường, xã và tập thể, cá nhân được khen thưởng.
Ông Nguyễn Đình Chiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Trong những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các xã, phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Phong trào đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và đem lại những hiệu quả thiết thực. 10 năm qua, tỷ lệ gia đình văn hóa từ 80% (năm 2000) tăng lên 87,11% (năm 2009); ủng hộ các loại quỹ “vì người nghèo”, “đền ơn đáp nghĩa”… trên 500 tỷ đồng; công tác xã hội hóa TDTT được quan tâm, 65% số dân tham gia hoạt động thể thao, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu luyện tập; phong trào học tập, lao động sáng tạo được đẩy mạnh, duy trì tốt kết quả phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và THCS. Bên cạnh đó, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng đã có kết quả khả quan. Trong việc cưới, việc tang, lễ hội cơ bản đã tạo được nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội. Đến nay, thành phố đã xây dựng được 3/8 nhà văn hóa phường, xã; 97/104 nhà văn hóa khối thôn, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở… Thông qua phong trào này, thành phố đã có hàng nghìn tập thể và cá nhân người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực được tôn vinh, động viên khen thưởng kịp thời góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XX đã đề ra.
Nhân dịp này, UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 9 tập thể, 17 cá nhân và 40 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. Đồng thời cử 6 tập thể, 4 cá nhân đi dự hội nghị cấp tỉnh trong thời gian tới.

Thanh Hòa