Thứ năm,  30/03/2023

Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp: Sơ kết sản xuất, kinh doanh 6 tháng

LSO-Sáng 29/7/2010, Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn đã sơ kết công tác 6 tháng, và đề ra phương hướng phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn 6 tháng cuối năm 2010.Đầu năm 2010, do ảnh hưởng của hạn hán kéo dài, thị trường vật tư nông nghiệp có nhiều biến động về giá cả. Trong bối cảnh đó, Công ty vẫn đảm bảo cung ứng trong tỉnh 40.510 tấn phân bón, kinh doanh xuất nhập khẩu 540 tấn. Tổng doanh số mua vào 71.390 triệu đồng, bán ra đạt 81.189 triệu đồng. Công ty đã đầu tư được nhiều công trình, phương tiện, vật tư phục vụ công tác, góp phần tạo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cuối năm 2010, Công ty sẽ phấn đấu đạt doanh thu 180 tỷ đồng, kinh doanh nhập khẩu 7.000 tấn phân hoá học, nộp ngân sách đầy đủ góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Trong buổi sơ kết, Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn đã công bố đón nhận danh hiệu doanh nghiệp vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn...

LSO-Sáng 29/7/2010, Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn đã sơ kết công tác 6 tháng, và đề ra phương hướng phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn 6 tháng cuối năm 2010.
Đầu năm 2010, do ảnh hưởng của hạn hán kéo dài, thị trường vật tư nông nghiệp có nhiều biến động về giá cả. Trong bối cảnh đó, Công ty vẫn đảm bảo cung ứng trong tỉnh 40.510 tấn phân bón, kinh doanh xuất nhập khẩu 540 tấn. Tổng doanh số mua vào 71.390 triệu đồng, bán ra đạt 81.189 triệu đồng. Công ty đã đầu tư được nhiều công trình, phương tiện, vật tư phục vụ công tác, góp phần tạo hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Cuối năm 2010, Công ty sẽ phấn đấu đạt doanh thu 180 tỷ đồng, kinh doanh nhập khẩu 7.000 tấn phân hoá học, nộp ngân sách đầy đủ góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Trong buổi sơ kết, Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn đã công bố đón nhận danh hiệu doanh nghiệp vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tài trợ.

Nguyễn Đông Bắc