Thứ tư,  27/10/2021

Ðưa xăng sinh học E5 vào lưu thông

Ngày 29-7, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) chính thức công bố từ tháng 8-2010 đưa sản phẩm xăng sinh học E5 vào lưu thông tại các thị trường Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hải Phòng và Hải Dương, với 20 điểm bán đầu tiên.Sau đó điểm bán xăng sinh học E5 sẽ được mở rộng ra ba cửa hàng ở Đà Nẵng, ba cửa hàng ở Huế và năm cửa hàng ở Cần Thơ, do Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) chịu trách nhiệm triển khai. Bắt đầu từ năm 2012, PVN sẽ cung ứng khối lượng lớn xăng sinh học E5 cho thị trường cả nước.Việc triển khai đưa xăng sinh học E5 vào phục vụ thị trường Việt Nam là một phần nội dung thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 của Chính phủ, đánh dấu bước phát triển mới trong ngành công nghiệp năng lượng của Việt Nam....

Ngày 29-7, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) chính thức công bố từ tháng 8-2010 đưa sản phẩm xăng sinh học E5 vào lưu thông tại các thị trường Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hải Phòng và Hải Dương, với 20 điểm bán đầu tiên.


Sau đó điểm bán xăng sinh học E5 sẽ được mở rộng ra ba cửa hàng ở Đà Nẵng, ba cửa hàng ở Huế và năm cửa hàng ở Cần Thơ, do Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) chịu trách nhiệm triển khai. Bắt đầu từ năm 2012, PVN sẽ cung ứng khối lượng lớn xăng sinh học E5 cho thị trường cả nước.


Việc triển khai đưa xăng sinh học E5 vào phục vụ thị trường Việt Nam là một phần nội dung thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 của Chính phủ, đánh dấu bước phát triển mới trong ngành công nghiệp năng lượng của Việt Nam.


Theo Nhandan