Thứ năm,  23/03/2023

Dịch tai xanh trên lợn diễn biến phức tạp tại Quảng Nam, Sóc Trăng

Trong những ngày qua, hàng trăm con lợn tại huyện Điện Bàn (Quảng Nam) bị chết. Theo xét nghiệm của Trung tâm thú y vùng IV, các mẫu bệnh phẩm đều dương tính bệnh tai xanh.UBND huyện Điện Bàn đã quyết định hoãn những cuộc họp để tập trung dập dịch, cấm vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn tại những xã có dịch. Trạm Thú y huyện cũng đã cấp 200 lít hóa chất Benkocid cho các xã bị dịch phun tiêu độc, khử trùng ổ dịch.Đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã có 42 xã, phường, thị trấn có dịch lợn tai xanh, làm 1.700 con lợn phải tiêu hủy. Dịch bệnh lợn tai xanh vẫn còn tiếp tục diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan nhanh và khó kiểm soát. Ngành nông nghiệp đề nghị UBND tỉnh công bố dịch trong toàn tỉnh để tạo điều kiện cho các ngành chức năng và các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng dập dịch hiệu quả...

Trong những ngày qua, hàng trăm con lợn tại huyện Điện Bàn (Quảng Nam) bị chết. Theo xét nghiệm của Trung tâm thú y vùng IV, các mẫu bệnh phẩm đều dương tính bệnh tai xanh.


UBND huyện Điện Bàn đã quyết định hoãn những cuộc họp để tập trung dập dịch, cấm vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn tại những xã có dịch. Trạm Thú y huyện cũng đã cấp 200 lít hóa chất Benkocid cho các xã bị dịch phun tiêu độc, khử trùng ổ dịch.


Đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã có 42 xã, phường, thị trấn có dịch lợn tai xanh, làm 1.700 con lợn phải tiêu hủy. Dịch bệnh lợn tai xanh vẫn còn tiếp tục diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan nhanh và khó kiểm soát. Ngành nông nghiệp đề nghị UBND tỉnh công bố dịch trong toàn tỉnh để tạo điều kiện cho các ngành chức năng và các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng dập dịch hiệu quả hơn.


Theo Nhandan