Thứ tư,  27/10/2021

Bổ sung hơn 65 triệu USD cho Dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng

Ngân hàng Nhà nước vừa ký với Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định Tài trợ bổ sung và các văn bản pháp lý liên quan để bổ sung 65,27 triệu USD cho Dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng. Mục tiêu của Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch của người dân nông thôn; nâng cao hiểu biết, nhận thức cho người dân về sử dụng nước sạch; nâng cao năng lực cộng đồng trong xây dựng, quản lý các công trình cấp nước, thúc đẩy Chiến lược Quốc gia cấp nước và vệ sinh nông thôn đến năm...

Ngân hàng Nhà nước vừa ký với Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định Tài trợ bổ sung và các văn bản pháp lý liên quan để bổ sung 65,27 triệu USD cho Dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng.


Mục tiêu của Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch của người dân nông thôn; nâng cao hiểu biết, nhận thức cho người dân về sử dụng nước sạch; nâng cao năng lực cộng đồng trong xây dựng, quản lý các công trình cấp nước, thúc đẩy Chiến lược Quốc gia cấp nước và vệ sinh nông thôn đến năm 2020…


Theo Nhandan