Thứ bảy,  23/10/2021

Bổ sung mặt hàng áp dụng giấy phép nhập khẩu tự động

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 31/2010/TT-BCT, bổ sung một số sản phẩm thép được áp dụng giấy phép nhập khẩu tự động từ ngày 9-9 đến hết ngày 31-12-2010, theo quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20-5-2010.Cụ thể, bổ sung vào Danh mục sản phẩm thép áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu tự động các mặt hàng tôn mạ kim loại và tôn mạ sơn phủ màu như: Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng; được phủ mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hóa bề mặt có hàm lượng các-bon dưới 0,04% tính theo trọng lượng. Ngoài ra, các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm, đã phủ, mạ hoặc tráng, dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm và các loại khác, có hàm lượng các-bon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm... cũng được áp dụng chế độ...

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 31/2010/TT-BCT, bổ sung một số sản phẩm thép được áp dụng giấy phép nhập khẩu tự động từ ngày 9-9 đến hết ngày 31-12-2010, theo quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20-5-2010.


Cụ thể, bổ sung vào Danh mục sản phẩm thép áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu tự động các mặt hàng tôn mạ kim loại và tôn mạ sơn phủ màu như: Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng; được phủ mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hóa bề mặt có hàm lượng các-bon dưới 0,04% tính theo trọng lượng. Ngoài ra, các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm, đã phủ, mạ hoặc tráng, dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm và các loại khác, có hàm lượng các-bon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm… cũng được áp dụng chế độ này.


Theo Nhandan