Thứ năm,  30/03/2023

Triển khai Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ

LSO-Hưởng ứng Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ, từ 1-7/8/2010, tại 226/226 xã, phường, thị trấn của Lạng Sơn sẽ tổ chức các hoạt động hướng về chủ đề "Nuôi con bằng sữa mẹ - Chỉ 10 bước, thân thiện hơn với trẻ". Bác sỹ Trung tâm CSSKSS tỉnh Lạng Sơn truyền thông về nuôi con bằng sữa mẹ cho chị em phụ nữ huyện Cao LộcTuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm nay nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của nhân viên y tế và cơ sở y tế trong việc đẩy mạnh nuôi con bằng sữa mẹ. Trong thời gian này, tại các cơ sở y tế xã, phường, thị trấn sẽ diễn ra các hoạt động truyền thông lồng ghép tư vấn về nuôi con bằng sữa mẹ và Nghị định 21/2006-NĐ/CP của Chính phủ về kinh doanh, sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Các bà mẹ được phát tờ rơi tuyên truyền về nuôi con bằng sữa mẹCùng với đội ngũ y tế cơ sở, dịp này, Trung tâm chăm sóc sức khoẻ tỉnh Lạng Sơn cũng trực tiếp truyền thông tại một số xã,...

LSO-Hưởng ứng Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ, từ 1-7/8/2010, tại 226/226 xã, phường, thị trấn của Lạng Sơn sẽ tổ chức các hoạt động hướng về chủ đề “Nuôi con bằng sữa mẹ – Chỉ 10 bước, thân thiện hơn với trẻ”.
Bác sỹ Trung tâm CSSKSS tỉnh Lạng Sơn truyền thông về nuôi con bằng sữa mẹ cho chị em phụ nữ huyện Cao Lộc
Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm nay nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của nhân viên y tế và cơ sở y tế trong việc đẩy mạnh nuôi con bằng sữa mẹ. Trong thời gian này, tại các cơ sở y tế xã, phường, thị trấn sẽ diễn ra các hoạt động truyền thông lồng ghép tư vấn về nuôi con bằng sữa mẹ và Nghị định 21/2006-NĐ/CP của Chính phủ về kinh doanh, sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ.
Các bà mẹ được phát tờ rơi tuyên truyền về nuôi con bằng sữa mẹ
Cùng với đội ngũ y tế cơ sở, dịp này, Trung tâm chăm sóc sức khoẻ tỉnh Lạng Sơn cũng trực tiếp truyền thông tại một số xã, thị trấn trong tỉnh, cung cấp tài liệu, tờ rơi, băng hình tuyên truyền về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ, hướng dẫn các bà mẹ cho trẻ bú đúng cách và bú sớm, khuyến cáo nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời, sau đó ăn bổ sung hợp lý và duy trì cho bú sữa mẹ đến khi trẻ được 24 tháng tuổi. Thông qua các hoạt động này nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của người dân từ đó góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Bảo Vy