Thứ bảy,  23/10/2021

Cao Lộc với công tác giảm nghèo

LSO-Từ năm 2006- 2009, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Cao Lộc giảm 9,08%, bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm 2,27%. Kết quả đó thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc của huyện, vận dụng các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, nỗ lực phấn đấu, tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo.Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Tân Thành Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp luôn coi công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác giảm nghèo tới các cơ sở và người dân trên địa bàn huyện. Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện và các xã, thị trấn thường xuyên được kiện toàn. Hàng năm, UBND huyện tổ chức rà soát hộ nghèo nhằm đánh giá tình hình thực tế thu nhập, mức sống của nhân dân phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch phát...

LSO-Từ năm 2006- 2009, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Cao Lộc giảm 9,08%, bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm 2,27%. Kết quả đó thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc của huyện, vận dụng các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, nỗ lực phấn đấu, tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo.
Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Tân Thành
Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp luôn coi công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác giảm nghèo tới các cơ sở và người dân trên địa bàn huyện. Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện và các xã, thị trấn thường xuyên được kiện toàn. Hàng năm, UBND huyện tổ chức rà soát hộ nghèo nhằm đánh giá tình hình thực tế thu nhập, mức sống của nhân dân phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đồng thời tổ chức triển khai các chương trình, dự án của chính phủ, các tổ chức, các cấp, các ngành đến các xã, thị trấn góp phần thực hiện xóa đói, giảm nghèo đặc biệt là các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công bằng các hình thức như: tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, cho vay vốn với lãi xuất thấp, hỗ trợ kinh nghiệm sản xuất, giống cây trồng vật nuôi… Hỗ trợ vốn trực tiếp cho người nghèo là một trong những giải pháp hữu hiệu giúp người nghèo ổn định đời sống, yên tâm đầu tư vốn sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tăng thu nhập. Thông qua Ngân hàng chính sách xã hội huyện, hàng trăm hộ dân đã có vốn để đầu tư sản xuất, hàng chục ngàn lao động được tạo việc làm. Tính đến hết năm 2009, tổng dư nợ cho vay hộ nghèo của Ngân hàng CSXH huyện đạt trên 39 tỷ 300 triệu đồng, vốn vay đã tác động tích cực đến người dân vùng nghèo, vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, làm thay đổi cách thức làm ăn từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, góp phần tăng thu nhập, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn được quan tâm, chỉ đạo. Các hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở được hỗ trợ kịp thời. Trong thời gian qua, huyện đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 85 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 540 triệu đồng. Các chương trình mục tiêu quốc gia như chương trình 134,135,120… phát huy tốt hiệu quả, hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã, 23/23 xã có điện lưới quốc gia, gần 96% số hộ dùng điện, trên 80% số hộ nông thôn dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
Cùng với việc hỗ trợ vốn trực tiếp cho người nghèo, tổ chức thực hiện lồng ghép các chương trình dự án thì các giải pháp chính sách khác như: hỗ trợ về y tế, giáo dục, trợ giúp pháp lý cho người nghèo cũng được thực hiện khá đồng bộ, có tác động tích cực đến kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Các tổ chức hội đoàn thể như: Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên cũng tích cực tham gia công tác giảm nghèo với nhiều hình thức như: hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, trao học bổng cho học sinh nghèo, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vật tư, phân bón, con giống, mở lớp dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn….qua đó, đã làm chuyển biến nhận thức, cách làm ăn của đa số hộ nghèo.

Với những nỗ lực không ngừng của cấp ủy, chính quyền địa phương và của các tầng lớp nhân dân trong đó có bản thân người nghèo, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Cao Lộc giảm dần theo từng năm. Năm 2006, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 24,25% với trên 3.400 hộ nghèo thì đến năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 14%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên để công tác giảm nghèo bền vững trong những năm tới, cấp ủy chính quyền các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động xóa đói giảm nghèo trong các tầng lớp nhân dân, huy động tối đa các nguồn lực từ xã hội để đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, phân công rõ trách nhiệm đối với từng ngành nhằm phát huy tối đa nội lực, thực hiện lồng ghép các mục tiêu kinh tế với cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư- xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, xã phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội”, góp phần thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, xây dựng một cuộc sống ấm no- hạnh phúc cho nhân dân.

Mai Trang