Thứ bảy,  31/07/2021

Thành phố: Hoàn thành 176 tuyến đường ngõ, nâng cấp, cải tạo 25 tuyến vỉa hè

LSO-Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", đến nay, thành phố Lạng Sơn đã hoàn thành 176 tuyến đường ngõ, nhánh ngõ, đường thôn, liên thôn với tổng chiều dài 28.673 m, trong đó Nhà nước hỗ trợ 5.551 tấn xi măng, nhân dân đóng góp trên 6.530 triệu đồng và ngày công lao động. Bên cạnh đó, thành phố cũng tiến hành nâng cấp, cải tạo được 25 tuyến vỉa hè với tổng diện tích lát gạch tự chèn 35.098 m2 , nhân dân đóng góp 984 triệu đồng; trồng cây xanh, thảm cỏ hoa, cây trang trí, vườn hoa công cộng, lắp điện chiếu sáng... tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô...

LSO-Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay, thành phố Lạng Sơn đã hoàn thành 176 tuyến đường ngõ, nhánh ngõ, đường thôn, liên thôn với tổng chiều dài 28.673 m, trong đó Nhà nước hỗ trợ 5.551 tấn xi măng, nhân dân đóng góp trên 6.530 triệu đồng và ngày công lao động.
Bên cạnh đó, thành phố cũng tiến hành nâng cấp, cải tạo được 25 tuyến vỉa hè với tổng diện tích lát gạch tự chèn 35.098 m2 , nhân dân đóng góp 984 triệu đồng; trồng cây xanh, thảm cỏ hoa, cây trang trí, vườn hoa công cộng, lắp điện chiếu sáng… tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Thanh Hòa