Thứ bảy,  16/10/2021

Tháng 12 hằng năm là "Tháng Hành động quốc gia về dân số"

Tại Thông báo số 192/TB-VPCP vừa ban hành, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo trong quý III/2010, Bộ Y tế phải trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định về việc lấy tháng 12 hằng năm là "Tháng Hành động quốc gia về dân số".Cũng tại Thông báo này, Phó Thủ tướng yêu cầu cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi lựa chọn giới tính của thai nhi, các trường hợp vi phạm chính sách DS-KHHGĐ. Theo đó, để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu về DS-KHHGĐ của cả năm 2010, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo và chủ động kiểm soát, giải quyết các nguyên nhân sâu xa làm mất cân bằng giới tính ở trẻ sơ...

Tại Thông báo số 192/TB-VPCP vừa ban hành, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo trong quý III/2010, Bộ Y tế phải trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định về việc lấy tháng 12 hằng năm là “Tháng Hành động quốc gia về dân số”.

Cũng tại Thông báo này, Phó Thủ tướng yêu cầu cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi lựa chọn giới tính của thai nhi, các trường hợp vi phạm chính sách DS-KHHGĐ. Theo đó, để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu về DS-KHHGĐ của cả năm 2010, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo và chủ động kiểm soát, giải quyết các nguyên nhân sâu xa làm mất cân bằng giới tính ở trẻ sơ sinh.
Theo Nhandan