Thứ tư,  27/10/2021

117 đề tài, sáng kiến, công trình thanh niên

LSO-Từ đầu năm 2010 đến nay, các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối CQDC Đảng tỉnh đã phát huy vai trò xung kích của thanh niên, đảm nhận việc mới, việc khó, kết quả đã có 117 đề tài, sáng kiến, công trình thanh niên được thực hiện. Trong đó có 49 đề tài, sáng kiến và 68 công trình thanh niên. Tiêu biểu Đoàn Cục Hải quan đảm nhận phần việc tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp cài đặt phần mềm thủ tục Hải quan điện tử, kết quả đã thực hiện thông quan bằng hình thức khai Hải quan điện tử cho 218 bộ tờ khai với tổng kim ngạch hơn 2 triệu USD; Chi đoàn Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế đảm nhận công trình thanh niên “cắm cọc giải phóng mặt bằng công trình giao thông tại huyện Văn Quan”; Đoàn Sở Giao thông vận tải khảo sát thiết kế công trình thanh niên tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng; Chi đoàn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển đảm nhận công trình thanh niên bảo trì, bảo dưỡng máy vi tính, các máy...

LSO-Từ đầu năm 2010 đến nay, các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối CQDC Đảng tỉnh đã phát huy vai trò xung kích của thanh niên, đảm nhận việc mới, việc khó, kết quả đã có 117 đề tài, sáng kiến, công trình thanh niên được thực hiện.
Trong đó có 49 đề tài, sáng kiến và 68 công trình thanh niên. Tiêu biểu Đoàn Cục Hải quan đảm nhận phần việc tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp cài đặt phần mềm thủ tục Hải quan điện tử, kết quả đã thực hiện thông quan bằng hình thức khai Hải quan điện tử cho 218 bộ tờ khai với tổng kim ngạch hơn 2 triệu USD; Chi đoàn Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế đảm nhận công trình thanh niên “cắm cọc giải phóng mặt bằng công trình giao thông tại huyện Văn Quan”; Đoàn Sở Giao thông vận tải khảo sát thiết kế công trình thanh niên tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng; Chi đoàn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển đảm nhận công trình thanh niên bảo trì, bảo dưỡng máy vi tính, các máy ATM. Đáng chú ý, có đề tài, sáng kiến của 2 đoàn viên của Đoàn cơ sở Điện lực được trao giải nhất tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2009.

Thanh Huyền