Thứ năm,  29/07/2021

Nâng cao nhận thức âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Chủ động nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho thanh niên là giải pháp hiệu quả nhất để phòng, chống các thông tin xuyên tạc, sai lệch, chống phá của thế lực thù địch nhắm vào thanh niên.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc Hội thảo. 

Chủ động nâng cao trình độ nhận thức và tư tưởng chính trị cho thanh niên là giải pháp hiệu quả nhất để phòng, chống các thông tin xuyên tạc, sai lệch, chống phá của thế lực thù địch nhắm vào đối tượng thanh niên.

Đây là nhận định của các đại biểu tại Hội thảo khoa học “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với thanh niên hiện nay và kiến nghị các giải pháp” do Đoàn thanh niên khối các cơ quan Trung ương tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27/7.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu vấn đề: Thanh niên là lực lượng xung kích, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là lực lượng năng động, sáng tạo, thường xuyên sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin, mạng xã hội để liên lạc, giao tiếp và cập nhật thông tin nên dễ trở thành đối tượng nhắm đến của các thế lực thù địch sử dụng công nghệ, mạng xã hội lôi kéo, kích động, tuyên truyền thông tin sai lệch về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Thêm vào đó, thủ đoạn, cách thức tiếp cận, lôi kéo thanh niên ngày càng tinh vi, thông qua nhiều hình thức khác nhau như tạo thông tin xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, tung tin thất thiệt gây nhiễu loạn thông tin.

Lợi dụng những khó khăn của thanh niên trong giai đoạn đầu lập thân, lập nghiệp để kích động, chia rẽ và lung lay niềm tin của thanh niên đối với đường lối lãnh đạo của Đảng. Lôi kéo, khuyến khích thanh niên đi theo lối sống thực dụng, đề cao chủ nghĩa cá nhân từ đó có suy nghĩ lệch lạc về tinh thần tập thể, sức mạnh đoàn kết dân tộc…

Cùng chung nhận định, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Thọ Quang, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết thực tiễn lịch sử Việt Nam và thế giới đều cho thấy, thanh niên, đặc biệt là nhóm thanh niên có trình độ cao luôn là mục tiêu lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch trong việc chống phá Nhà nước, chống phá chế độ.

Do đó, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải bảo vệ thanh niên trước các âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch, giúp thanh niên thật sự trở thành lực lượng xung kích, đi đầu trên mọi mặt trận.

Để làm được điều đó, trước hết phải nâng cao nhận thức cho thanh niên về Chủ nghĩa Max-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tập hợp thanh niên thành một khối thống nhất, tăng cường giáo dục, rèn luyện cho đoàn viên, thanh niên lối sống có lý tưởng, hoài bão; phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong đấu tranh trên mặt trận thông tin, báo chí, chủ động nhận diện, phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước.

Chia sẻ kinh nghiệm tại địa phương, chị Bùi Thị Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai thông tin, Đoàn thanh niên tỉnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền nghị quyết, đường lối của Đảng, các phong trào của Đoàn cấp trên thông qua các cuộc thi trực tuyến, sử dụng nền tảng mạng xã hội thể thu hút đoàn viên thanh niên tham gia.

Đồng Nai cũng đã thành lập các Câu lạc bộ lý luận trẻ từ cấp tỉnh, huyện, tổ chức sinh hoạt định kỳ, bám sát theo định hướng, chương trình hoạt động Đoàn để củng cố nhận thức, tư tưởng chính trị cho đoàn viên thanh niên.

Đồng thời, Đoàn thanh niên tỉnh còn xây dựng lực lượng nòng cốt từ cấp cơ sở trong việc nắm bắt thông tin dư luận, đẩy mạnh phong trào mỗi ngày một tin tốt, một hành động đẹp; kịp thời tuyên dương điển hình thanh niên làm theo lời Bác để lan tỏa ra cộng đồng và xã hội.

Bên cạnh việc nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, nhiều đại biểu cho rằng, các cơ quan, tổ chức cần chăm lo đời sống, định hướng nghề nghiệp, tạo điều kiện cho thanh niên phát huy năng lực trong công tác chuyên môn.

Qua đó, củng cố niềm tin, khuyến khích thanh niên cống hiến cho công cuộc xây dựng đất nước và chủ động nhận diện các thông tin nguy hại để đấu tranh, phản bác kịp thời và hiệu quả./.

Theo Vietnamplus