Thứ bảy,  16/10/2021

Ký hợp đồng bảo trì dài hạn Nhà máy điện Nhơn Trạch 1

Ngày 4-8, Công ty cổ phần Dịch vụ điện lực dầu khí Việt Nam (PVPS) ký hợp đồng với Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) bảo trì dài hạn cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 1.Phạm vi hợp đồng bảo trì là toàn bộ khối thiết bị trong nhà máy với thời gian thực hiện hợp đồng là 108 nghìn giờ vận hành, tương đương khoảng 12 năm. Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 đã hoàn thành công tác chạy thử, nghiệm thu chu trình hỗn hợp và đi vào vận hành thương mại từ ngày 22-8-2009 với công suất tin cậy 457,129 MW. Đây là một trong những dự án điện khí lớn ở nước ta, tổng giá trị hơn 300 triệu USD, cung cấp sản lượng điện mỗi năm khoảng 2,5 tỷ kW giờ.Việc ký hợp đồng, ngoài mục tiêu cung cấp dịch vụ bảo trì sửa chữa từ nhà chế tạo gốc (OEM), PVPS sẽ tạo môi trường đào tạo chuyên nghiệp, nâng cao năng lực, kinh nghiệm sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy điện cho đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên sửa chữa của công ty để đảm nhận công...

Ngày 4-8, Công ty cổ phần Dịch vụ điện lực dầu khí Việt Nam (PVPS) ký hợp đồng với Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) bảo trì dài hạn cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 1.

Phạm vi hợp đồng bảo trì là toàn bộ khối thiết bị trong nhà máy với thời gian thực hiện hợp đồng là 108 nghìn giờ vận hành, tương đương khoảng 12 năm. Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 đã hoàn thành công tác chạy thử, nghiệm thu chu trình hỗn hợp và đi vào vận hành thương mại từ ngày 22-8-2009 với công suất tin cậy 457,129 MW. Đây là một trong những dự án điện khí lớn ở nước ta, tổng giá trị hơn 300 triệu USD, cung cấp sản lượng điện mỗi năm khoảng 2,5 tỷ kW giờ.

Việc ký hợp đồng, ngoài mục tiêu cung cấp dịch vụ bảo trì sửa chữa từ nhà chế tạo gốc (OEM), PVPS sẽ tạo môi trường đào tạo chuyên nghiệp, nâng cao năng lực, kinh nghiệm sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy điện cho đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên sửa chữa của công ty để đảm nhận công tác bảo trì, sửa chữa các nhà máy điện thuộc Tập đoàn trong tương lai.
Theo Nhandan