Thứ năm,  23/03/2023

Gần hai triệu lượt đội viên, thiếu niên được trợ giúp

Năm học 2009-2010 là năm học giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX của Hội đồng Đội T.Ư và Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố trong cả nước. Sau hai năm triển khai các hoạt động, nhất là những chương trình giúp đỡ, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, cả nước có gần hai triệu lượt em được hỗ trợ thông qua Cuộc vận động Vòng tay bè bạn...Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huy động gần 10 tỷ đồng, trong đó Hội đồng Đội T.Ư huy động ba tỷ đồng để trao các loại học bổng, phần thưởng, sổ tiết kiệm tặng đội viên, thiếu niên học giỏi, vượt khó học tốt. Đây là những kết quả nổi bật được Hội đồng Đội T.Ư thông báo tại Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2009-2010, diễn ra vào ngày 4-8, tại Hà Nội. Bên cạnh đó, cả nước đã xây dựng gần 9.000 công trình Vì đàn em thân yêu với tổng giá trị gần 23 tỷ đồng...Năm học 2010-2011, Hội đồng Đội các cấp tập trung...

Năm học 2009-2010 là năm học giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX của Hội đồng Đội T.Ư và Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố trong cả nước. Sau hai năm triển khai các hoạt động, nhất là những chương trình giúp đỡ, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, cả nước có gần hai triệu lượt em được hỗ trợ thông qua Cuộc vận động Vòng tay bè bạn…


Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huy động gần 10 tỷ đồng, trong đó Hội đồng Đội T.Ư huy động ba tỷ đồng để trao các loại học bổng, phần thưởng, sổ tiết kiệm tặng đội viên, thiếu niên học giỏi, vượt khó học tốt. Đây là những kết quả nổi bật được Hội đồng Đội T.Ư thông báo tại Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2009-2010, diễn ra vào ngày 4-8, tại Hà Nội. Bên cạnh đó, cả nước đã xây dựng gần 9.000 công trình Vì đàn em thân yêu với tổng giá trị gần 23 tỷ đồng…


Năm học 2010-2011, Hội đồng Đội các cấp tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lịch sử, truyền thống; định hướng cho đội viên, thiếu niên sống đẹp, sống có ích, lập nhiều thành tích kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15-5-1941 – 15-5-2011).


Theo Nhandan