Thứ sáu,  31/03/2023

Hà Nội tạm ứng vốn dự trữ bốn mặt hàng thiết yếu trong mùa mưa bão

UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định tạm ứng từ Quỹ dự trữ tài chính 100 tỷ đồng để dự trữ bốn mặt hàng (gạo, mì ăn liền hoặc lương khô, nến, nước uống) phục vụ công tác cứu trợ, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng bị thiên tai trên địa bàn thành phố trong năm nay.Số tiền trên phân bổ cho Tổng công ty Lương thực miền bắc (30 tỷ đồng) và Tổng công ty Thương mại Hà Nội (70 tỷ đồng) để thực hiện dự trữ hàng hóa từ ngày 1-8 đến 30-11. Thời gian thu hồi hoàn trả vốn tạm ứng xong trước ngày 31-1-2011. Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì phối hợp các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc cung ứng, dự trữ hàng hóa phục vụ công tác cứu trợ, bảo đảm đời sống nhân dân vùng bị thiên tai của các doanh nghiệp được tạm ứng vốn, đôn đốc các đơn vị sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích và hoàn trả Quỹ dự trữ tài chính thành phố đúng thời gian quy...

UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định tạm ứng từ Quỹ dự trữ tài chính 100 tỷ đồng để dự trữ bốn mặt hàng (gạo, mì ăn liền hoặc lương khô, nến, nước uống) phục vụ công tác cứu trợ, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng bị thiên tai trên địa bàn thành phố trong năm nay.


Số tiền trên phân bổ cho Tổng công ty Lương thực miền bắc (30 tỷ đồng) và Tổng công ty Thương mại Hà Nội (70 tỷ đồng) để thực hiện dự trữ hàng hóa từ ngày 1-8 đến 30-11. Thời gian thu hồi hoàn trả vốn tạm ứng xong trước ngày 31-1-2011. Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì phối hợp các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc cung ứng, dự trữ hàng hóa phục vụ công tác cứu trợ, bảo đảm đời sống nhân dân vùng bị thiên tai của các doanh nghiệp được tạm ứng vốn, đôn đốc các đơn vị sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích và hoàn trả Quỹ dự trữ tài chính thành phố đúng thời gian quy định.


Theo Nhandan