Thứ năm,  30/03/2023

300 triệu USD cho dự án phát triển bền vững TP Ðà Nẵng

Chiều 5-8, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Ngân hàng thế giới tổ chức Hội thảo "Dự án phát triển bền vững TP Đà Nẵng" và báo cáo giai đoạn I "Nghiên cứu tiền khả thi hợp phần xe buýt nhanh chất lượng cao BRT".Đây là dự án có quy mô lớn với tổng mức đầu tư khoảng 300 triệu USD. Trong tương lai dự án này sẽ triển khai theo bốn hợp phần gồm: phát triển giao thông công cộng đô thị, cải thiện môi trường đô thị, phát triển hạ tầng chiến lược và nâng cao năng lực thể chế. Trong đó, hợp phần phát triển giao thông công cộng đô thị với nội dung quản lý giao thông, chống ùn tắc và giảm thiểu tai nạn giao thông đang là vấn đề bức xúc cần giải quyết ngay hiện nay. Ngân hàng thế giới đã hỗ trợ Đà Nẵng trong giai đoạn I "Nghiên cứu tiền khả thi hợp phần xe buýt nhanh chất lượng cao BRT bao gồm: phương tiện, hệ thống giao thông, bến đậu và địa điểm, trung tâm điều hành; hiện đã cơ bản hoàn thành. Đà Nẵng sẽ đề xuất một hành...

Chiều 5-8, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Ngân hàng thế giới tổ chức Hội thảo “Dự án phát triển bền vững TP Đà Nẵng” và báo cáo giai đoạn I “Nghiên cứu tiền khả thi hợp phần xe buýt nhanh chất lượng cao BRT”.

Đây là dự án có quy mô lớn với tổng mức đầu tư khoảng 300 triệu USD. Trong tương lai dự án này sẽ triển khai theo bốn hợp phần gồm: phát triển giao thông công cộng đô thị, cải thiện môi trường đô thị, phát triển hạ tầng chiến lược và nâng cao năng lực thể chế. Trong đó, hợp phần phát triển giao thông công cộng đô thị với nội dung quản lý giao thông, chống ùn tắc và giảm thiểu tai nạn giao thông đang là vấn đề bức xúc cần giải quyết ngay hiện nay.

Ngân hàng thế giới đã hỗ trợ Đà Nẵng trong giai đoạn I “Nghiên cứu tiền khả thi hợp phần xe buýt nhanh chất lượng cao BRT bao gồm: phương tiện, hệ thống giao thông, bến đậu và địa điểm, trung tâm điều hành; hiện đã cơ bản hoàn thành. Đà Nẵng sẽ đề xuất một hành lang ưu tiên thực hiện dự án xe buýt nhanh chất lượng cao BRT và mạng lưới BRT trên toàn thành phố.
Theo Nhandan