Thứ năm,  30/03/2023

Tập huấn ứng dụng CNTT trong giảng dạy môn Sinh học

LSO-Trong 2 ngày 4 - 5/8/2010, Phòng GD & ĐT huyện Lộc Bình tổ chức lớp tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy bộ môn Sinh học cho 80 giáo viên bộ môn của 29 trường THCS trên địa bàn.Trong suốt thời gian học, các giáo viên đã được tìm hiểu phần mềm Lecture MAKER 2.0 để ứng dụng trong việc soạn thảo giáo án điện tử, giúp các giáo viên có thể soạn giáo án điện tử được dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện, phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học bộ môn Sinh học trong các nhà trường.Trước đó, Phòng GD & ĐT huyện cũng đã tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy các môn Văn, Sử, Địa, Toán, Lý, Hóa cho các giáo viên dạy bộ môn của trường...

LSO-Trong 2 ngày 4 – 5/8/2010, Phòng GD & ĐT huyện Lộc Bình tổ chức lớp tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy bộ môn Sinh học cho 80 giáo viên bộ môn của 29 trường THCS trên địa bàn.
Trong suốt thời gian học, các giáo viên đã được tìm hiểu phần mềm Lecture MAKER 2.0 để ứng dụng trong việc soạn thảo giáo án điện tử, giúp các giáo viên có thể soạn giáo án điện tử được dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện, phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học bộ môn Sinh học trong các nhà trường.
Trước đó, Phòng GD & ĐT huyện cũng đã tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy các môn Văn, Sử, Địa, Toán, Lý, Hóa cho các giáo viên dạy bộ môn của trường THCS.

Thanh Hòa