Thứ ba,  21/03/2023

Khởi công công trình nhà bán trú dân nuôi tại thôn Quảng Tiến II

LSO- Ngày 6/8/2010, tại xóm Bản Nhầng, thuộc thôn Quảng Tiến II, xã Quảng Lạc (thành phố Lạng Sơn), Đoàn thanh niên thành phố Lạng Sơn đã tổ chức khởi công công trình xây dựng nhà bán trú dân nuôi cho học sinh tiểu học thuộc 3 xóm Bản Nhầng, Phai Phạ và Nà Quêng thôn Quảng Tiến II. Đoàn viên thanh niên thành phố Lạng Sơn vận chuyển gạch xây dựng công trình Công trình được xây dựng trên tổng diện tích gần 60 m2, bao gồm các hạng mục chính như; một phòng học; khu công trình phụ và nhà vệ sinh, với tổng vốn đầu tư 70 triệu đồng. Nguồn vốn xây dựng được huy động từ hai nguồn trong đó, Đoàn viên, thanh niên của thành phố đóng góp được 50 triệu đồng và Phòng Giáo dục đào tạo thành phố huy động được 20 triệu đồng. Đơn vị chịu trách nhiệm xây lắp là Công ty Cổ phần xây dựng Lạng Sơn cam kết công trình được hoàn thành đúng dịp cả nước bước vào năm học mới 2010-2011. Được biết, đây là công trình của Đoàn thanh niên thành phố chào mừng Đại hội...

LSO- Ngày 6/8/2010, tại xóm Bản Nhầng, thuộc thôn Quảng Tiến II, xã Quảng Lạc (thành phố Lạng Sơn), Đoàn thanh niên thành phố Lạng Sơn đã tổ chức khởi công công trình xây dựng nhà bán trú dân nuôi cho học sinh tiểu học thuộc 3 xóm Bản Nhầng, Phai Phạ và Nà Quêng thôn Quảng Tiến II.
Đoàn viên thanh niên thành phố Lạng Sơn vận chuyển gạch xây dựng công trình
Công trình được xây dựng trên tổng diện tích gần 60 m2, bao gồm các hạng mục chính như; một phòng học; khu công trình phụ và nhà vệ sinh, với tổng vốn đầu tư 70 triệu đồng. Nguồn vốn xây dựng được huy động từ hai nguồn trong đó, Đoàn viên, thanh niên của thành phố đóng góp được 50 triệu đồng và Phòng Giáo dục đào tạo thành phố huy động được 20 triệu đồng. Đơn vị chịu trách nhiệm xây lắp là Công ty Cổ phần xây dựng Lạng Sơn cam kết công trình được hoàn thành đúng dịp cả nước bước vào năm học mới 2010-2011. Được biết, đây là công trình của Đoàn thanh niên thành phố chào mừng Đại hội đảng thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 được diễn ra vào trung tuần tháng 8/2010.
Công Quân