Thứ bảy,  01/04/2023

Họp báo về Đại hội thành lập Hội bảo tồn dân ca tỉnh Lạng Sơn

LSO- Sáng 6/8/2010, tại Ban quản lý tích văn hoá, Ban vận động thành lập Hội bảo tồn dân ca tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức buổi họp báo công bố về Đại hội thành lập Hội bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.Dự buổi họp báo có ông Vi Hồng Nhân, nguyên Vụ trưởng Vụ Văn hoá Dân tộc thuộc Bộ VH,TT&DL, Truởng Ban vận động và các thành viên trong Ban vận động thành lập Hội bảo tồn dân ca tỉnh Lạng Sơn. Buổi họp báo Thực hiện Quyết định số 634/UB-QĐ, ngày 4/5/2010 của UBND tỉnh về thành lập Hội bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, sau 3 tháng triển khai vận động thành lập, đến nay, Ban vận động đã tập hợp được 120 hội viên. Ngày 7/8/2010, Hội bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức Đại hội thành lập- Đại hội lần thứ nhất. Đại hội sẽ thông qua Điều lệ hoạt động, thông qua phương hướng trong nhiệm kỳ 2010-2015; bầu Ban chấp hành và thông qua Nghị quyết đại hội.Hội bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn...

LSO- Sáng 6/8/2010, tại Ban quản lý tích văn hoá, Ban vận động thành lập Hội bảo tồn dân ca tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức buổi họp báo công bố về Đại hội thành lập Hội bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.
Dự buổi họp báo có ông Vi Hồng Nhân, nguyên Vụ trưởng Vụ Văn hoá Dân tộc thuộc Bộ VH,TT&DL, Truởng Ban vận động và các thành viên trong Ban vận động thành lập Hội bảo tồn dân ca tỉnh Lạng Sơn.
Buổi họp báo

Thực hiện Quyết định số 634/UB-QĐ, ngày 4/5/2010 của UBND tỉnh về thành lập Hội bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, sau 3 tháng triển khai vận động thành lập, đến nay, Ban vận động đã tập hợp được 120 hội viên. Ngày 7/8/2010, Hội bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức Đại hội thành lập- Đại hội lần thứ nhất. Đại hội sẽ thông qua Điều lệ hoạt động, thông qua phương hướng trong nhiệm kỳ 2010-2015; bầu Ban chấp hành và thông qua Nghị quyết đại hội.
Hội bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn ra đời, đánh dấu một bước ngoặt trong lĩnh vực văn hoá. Tỉnh ta có thêm một tổ chức xã hội nghề nghiệp ra đời và hoạt động theo mô hình tự nguyện xã hội hoá, tập hợp đông đảo những người đã và đang công tác trong lĩnh vực văn hoá tham gia sinh hoạt, sưu tầm, nghiên cứu, biểu diễn, truyền dạy, phổ biến, viết lời … cho các làn điệu dân ca các dân tộc Lạng Sơn. Hoạt động của hội sẽ góp phần giữ gìn và phát triển văn hoá Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII.

Phan Cầu