Thứ tư,  27/10/2021

Đại hội thành lập Hội bảo tồn dân ca tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất

LSO-Sáng 7/8/2010, tại Hội trường Trung tâm Văn hoá thông tin tỉnh, Hội bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, năm 2010.Dự đại hội có ông Bế Trường Thành, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Dân tộc; bà Trịnh Thị Thuỷ, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá Dân tộc thuộc Bộ VH,TT&DL; đại diện các vụ, viện nghiên cứu của Bộ VH,TT&DL; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội... của tỉnh; cùng với sự có mặt của 103 hội viên tham dự.Văn nghệ chào mừng đại HộiNhằm bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn theo tinh thần Nghị quyết 13 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về: "... Quan tâm và phát triển vốn di sản văn hoá là trách nhiệm của toàn xã hội...", sau một năm vận động và chuẩn bị cho công tác thành lập hội, ngày 4/5/2010, UBND tỉnh đã có Quyết định số 634/UB-QĐ, về việc cho phép thành lập Hội bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Qua quá trình triển khai vận động thành lập, đến nay, Ban vận...

LSO-Sáng 7/8/2010, tại Hội trường Trung tâm Văn hoá thông tin tỉnh, Hội bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, năm 2010.
Dự đại hội có ông Bế Trường Thành, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Dân tộc; bà Trịnh Thị Thuỷ, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá Dân tộc thuộc Bộ VH,TT&DL; đại diện các vụ, viện nghiên cứu của Bộ VH,TT&DL; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội… của tỉnh; cùng với sự có mặt của 103 hội viên tham dự.
Văn nghệ chào mừng đại Hội
Nhằm bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn theo tinh thần Nghị quyết 13 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về: “… Quan tâm và phát triển vốn di sản văn hoá là trách nhiệm của toàn xã hội…”, sau một năm vận động và chuẩn bị cho công tác thành lập hội, ngày 4/5/2010, UBND tỉnh đã có Quyết định số 634/UB-QĐ, về việc cho phép thành lập Hội bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Qua quá trình triển khai vận động thành lập, đến nay, Ban vận động đã tập hợp được 142 hội viên tình nguyện tham gia vào Hội bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Đại hội Hội bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất đã thông qua Điều lệ hoạt động, thông qua phương hướng nhiệm kỳ 2010-2015: Hội xác định là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, đặt dưới sự quản lý của UBND tỉnh; hoạt động của hội theo mô hình tự nguyện, xã hội hoá, tập hợp đông đảo những người đã và đang công tác trong lĩnh vực văn hoá thông tin, tham ra sinh hoạt, thực hiện các hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, giới thiệu cái hay, cái đẹp trong di sản dân ca các dân tộc, tổ chức biểu diễn, truyền dạy, phổ biến, viết lời … cho các làn điệu dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Chương trình hành động của hội từ nay đến cuối năm 2010: tiếp tục tổ chức các buổi giao lưu dân ca Lạng Sơn chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp; tổ chức các buổi hội thảo, toạ đàm, thành lập thêm một số câu lạc bộ, mở một số lớp truyền dạy kỹ năng hát dân ca, in một số cuốn sách dân ca … Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 17 người; ông Vy Hồng Nhân, nguyên Vụ trưởng Vụ văn hoá Dân tộc (Bộ VHTT&DL) giữ chức Chủ tịch Hội bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.
Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2010-2015
Hội ra đời đánh dấu một bước ngoặt mới trong lĩnh vực bảo tồn di sản Văn hoá phi vật thể, nhằm góp phần giữ gìn và phát triển văn hoá Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII.

Phan Cầu