Thứ năm,  23/03/2023

Hữu Lũng: Sau 10 năm xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư

LSO-Những năm gần đây Uỷ ban MTTQ huyện Hữu Lũng và các tổ chức thành viên mặt trận, các tầng lớp nhân trên địa bàn huyện đã có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn…Đặc biệt là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Đẩy gậy môn thể thao truyền thống trong các lễ hội Ảnh: Thanh SơnTrong 10 năm qua, nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở cùng với sự nhiệt tình, năng động của đội ngũ làm công tác MT, đặc biệt là sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân huyện Hữu Lũng đã đạt được nhứng kết quả tích cực trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện được tăng cường, những giá trị...

LSO-Những năm gần đây Uỷ ban MTTQ huyện Hữu Lũng và các tổ chức thành viên mặt trận, các tầng lớp nhân trên địa bàn huyện đã có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn…Đặc biệt là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Đẩy gậy môn thể thao truyền thống trong các lễ hội

Ảnh: Thanh Sơn

Trong 10 năm qua, nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở cùng với sự nhiệt tình, năng động của đội ngũ làm công tác MT, đặc biệt là sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân huyện Hữu Lũng đã đạt được nhứng kết quả tích cực trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện được tăng cường, những giá trị văn hoá truyền thống được khơi dậy, tình làng nghĩa xóm và quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Phương châm lấy dân làm gốc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, được thực hiện tương đối tốt, trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, đã quy tụ được nguồn lực lớn trong nhân dân và cả xã hội. Kinh tế của huyện có bước phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người năm 2000 là 4 triệu đồng/ người/năm, đến năm 2009 đạt 7 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo còn 15,87%, cơ bản không còn hộ đói. Văn hoá, thể thao, y tế, giáo dục tiếp tục được phát triển. Cơ sở chính trị, nền tảng liên minh giai cấp công nông ngày càng vững mạnh, MTTQ các cấp và các tổ chức đoàn thể được củng cố và phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay trên địa bàn toàn huyện có 244 ban công tác MT ở khu dân cư (KDC) của 26 xã, thị trấn; các KDC đều xây dựng và thực hiện theo quy ước, hương ước. Các tổ an ninh nhân dân, tổ hoà giải, tổ liên gia ở các thôn bản, KDC thường xuyên được củng cố, duy trì hoạt động có hiệu quả. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các phong trào ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền được khơi dậy và có tác dụng tốt đối với gia đình và xã hội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội luôn được quan tâm đẩy mạnh. Sau 10 năm thực hiện cuộc vận động, đến nay toàn huyện Hữu Lũng có 175/244 KDC không có tệ nạn xã hội, công tác cảm hoá người lầm lỗi tại cộng đồng được quan tâm đẩy mạnh. Các thiết chế văn hoá như: sân chơi, bãi tập, nhà văn hoá, nhà họp thôn…được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, đóng góp xây dựng. Đến nay toàn huyện đã xây dựng được 107/244 nhà sinh hoạt cộng đồng ở KDC; 16/26 xã, thị trấn có điểm bưu điện văn hoá; 23/26 xã, thị trấn có sân chơi, bãi tập; 7/26 xã, thị trấn có nhà văn hoá, nhiều thôn, xã có đội văn nghệ, câu lạc bộ TDTT, phần lớn các gia đình đều có phương tiện nghe nhìn, số KDC có đường bê tông, có nước sạch sinh hoạt ngày càng tăng, môi trường ở nhiều KDC được giữ gìn sạch đẹp. Số lượng KDC tiên tiến, KDC văn hoá năm sau luôn cao hơn năm trước, 100% thôn, bản, KDC đều xây dựng được quy ước, hương ước, văn hoá mới. 1.285 lượt KDC dạt danh hiệu KDC tiên tiến; 869 lượt KDC đạt danh hiệu KDC văn hoá và có 134.169 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, bình quân mỗi năm đạt 64,6% trên tổng số hộ đạt gia đình văn hoá. Trong đó có nhiều thôn, bản, KDC, nhiều hộ gia đình, đơn vị, cơ quan nhiều năm liên tục đạt tiêu chuẩn văn hoá. Dựa trên những kết quả đã đạt được, trong phương hướng tới, Hữu Lũng tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể vững mạnh, MTTQ từ huyện đến cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và thống nhất trong phối hợp hành động. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phong huyện đã đề ra.

Thanh Đàn