Thứ ba,  26/10/2021

Yên Phong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp – đô thị

Nắm vững thời cơ, phát huy lợi thế giao thông và tiềm năng đất đai, lao động, trong những năm qua, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đẩy mạnh thu hút đầu tư chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế từ thuần nông sang phát triển công nghiệp - đô thị và dịch vụ.Huyện đã quy hoạch bốn khu, cụm công nghiệp tập trung với diện tích 1.500 ha, chiếm 22,5% diện tích đất nông nghiệp của huyện. Trong đó KCN Yên Phong I có diện tích 730 ha, đã thu hút 35 nhà đầu tư như Sam Sung, DRION, Rượu bia Hà Nội. Khu công nghiệp Yên Phong II, có diện tích 273 ha, cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, diện tích 171 ha và cụm công nghiệp Đông Tiến - thị trấn Chờ, diện tích quy hoạch 235 ha.Nhờ tích cực đầu tư, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển mạnh theo hướng tích cực, năm 2005, tỷ trọng nông nghiệp là 41% đến nay còn 22,2%; công nghiệp - xây dựng từ 29,5% năm 2005, tăng lên 53,4%; dịch vụ đạt 24,4%; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm năm (2005 - 2010) đạt...

Nắm vững thời cơ, phát huy lợi thế giao thông và tiềm năng đất đai, lao động, trong những năm qua, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đẩy mạnh thu hút đầu tư chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế từ thuần nông sang phát triển công nghiệp – đô thị và dịch vụ.

Huyện đã quy hoạch bốn khu, cụm công nghiệp tập trung với diện tích 1.500 ha, chiếm 22,5% diện tích đất nông nghiệp của huyện. Trong đó KCN Yên Phong I có diện tích 730 ha, đã thu hút 35 nhà đầu tư như Sam Sung, DRION, Rượu bia Hà Nội. Khu công nghiệp Yên Phong II, có diện tích 273 ha, cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, diện tích 171 ha và cụm công nghiệp Đông Tiến – thị trấn Chờ, diện tích quy hoạch 235 ha.

Nhờ tích cực đầu tư, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển mạnh theo hướng tích cực, năm 2005, tỷ trọng nông nghiệp là 41% đến nay còn 22,2%; công nghiệp – xây dựng từ 29,5% năm 2005, tăng lên 53,4%; dịch vụ đạt 24,4%; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm năm (2005 – 2010) đạt 19,9%/năm. Năm 2009 – 2010 riêng doanh nghiệp Sam Sung đã xuất khẩu đạt 1 tỷ USD. Hướng tới mục tiêu xây dựng huyện trở thành huyện CNH – HĐH vào năm 2015, huyện Yên Phong đã hoàn thành mở rộng, làm mới hai đô thị trung tâm là thị trấn Chờ và khu đô thị Đông Thọ với diện tích xấp xỉ 300 ha, với số vốn đầu tư ban đầu là 300 tỷ đồng. Đây là khu đô thị hiện đại, có hạ tầng cơ sở xã hội tiên tiến, phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh và khu vực trong tương lai.
Theo Nhandan