Thứ bảy,  25/03/2023

Sở Y tế : Thanh tra hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng

LSO-Như tin đã đưa, thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý môi trường, Bộ Y tế, từ 19-30/7/2010, Thanh tra Sở Y tế Lạng Sơn đã tiến hành đợt thanh, kiểm tra hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đối với 4 doanh nghiệp trên địa bàn TP Lạng Sơn và huyện Cao Lộc đồng thời kiểm tra việc lưu hành, kinh doanh mặt hàng này trên thị trường. Kiểm tra tại Công ty Cổ phần Giang Thông (Cao Lộc)Kết quả cho thấy: vào thời điểm thanh, kiểm tra, chỉ có 2 trong số 4 doanh nghiệp trên sản xuất, kinh doanh bình xịt muỗi, trong đó chỉ 1 doanh nghiệp có sản phẩm chính thức được lưu hành trên thị trường, doanh nghiệp còn lại đã được đăng ký Chứng nhận lưu hành sản phẩm nhưng vẫn chưa đi vào sản xuất. Các doanh nghiệp chế biến gỗ, các sản phẩm từ gỗ và các ngành nghề liên quan đều không sử dụng hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng. Đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm bình xịt muỗi đang lưu hành, qua kiểm tra,...

LSO-Như tin đã đưa, thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý môi trường, Bộ Y tế, từ 19-30/7/2010, Thanh tra Sở Y tế Lạng Sơn đã tiến hành đợt thanh, kiểm tra hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đối với 4 doanh nghiệp trên địa bàn TP Lạng Sơn và huyện Cao Lộc đồng thời kiểm tra việc lưu hành, kinh doanh mặt hàng này trên thị trường.
Kiểm tra tại Công ty Cổ phần Giang Thông (Cao Lộc)
Kết quả cho thấy: vào thời điểm thanh, kiểm tra, chỉ có 2 trong số 4 doanh nghiệp trên sản xuất, kinh doanh bình xịt muỗi, trong đó chỉ 1 doanh nghiệp có sản phẩm chính thức được lưu hành trên thị trường, doanh nghiệp còn lại đã được đăng ký Chứng nhận lưu hành sản phẩm nhưng vẫn chưa đi vào sản xuất. Các doanh nghiệp chế biến gỗ, các sản phẩm từ gỗ và các ngành nghề liên quan đều không sử dụng hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng. Đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm bình xịt muỗi đang lưu hành, qua kiểm tra, doanh nghiệp đều chấp hành đầy đủ các quy định về hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực y tế và gia dụng. Tuy nhiên, đối với các cơ sở kinh doanh mặt hàng này trên thị trường, do mới triển khai việc thanh, kiểm tra và quản lý trực tiếp nên chưa thống kê được đầy đủ số cơ sở kinh doanh và cũng chưa có hộ kinh doanh nào có chứng chỉ đã tham gia tập huấn nghiệp vụ liên quan đến hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng cũng như chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.
Thanh tra Sở Y tế kiểm tra sản phẩm bình xịt muỗi Hoa Lực
Hiện nay, trên thị trường Lạng Sơn đang bày bán khá nhiều loại hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, trong đó có cả hàng hoá do Trung Quốc sản xuất nhưng chưa được quản lý chặt chẽ. Qua kết quả thanh, kiểm tra tại các doanh nghiệp và trên thị trường, ngành Y tế đề xuất cần có quy chế phối hợp giữa các ngành liên quan nhằm tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng và diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Bảo Vy