Thứ bảy,  16/10/2021

100 cán bộ Đoàn dự tập huấn công tác tôn giáo

LSO-Trong hai ngày 11-12/8/2010, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn công tác tôn giáo cho 100 học viên là cán bộ Đoàn xã của các huyện Văn Lãng, Bình Gia, Văn Quan, Hữu Lũng, Cao Lộc và Đình Lập. Lớp tập huấn về công tác tôn giáo sẽ trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đoàn xãTại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên của Sở Nội vụ, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Công an tỉnh truyền đạt các nội dung: một số đặc điểm về tôn giáo ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, quan điểm, chính sách cơ bản của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác tôn giáo; quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay. Cũng trong chương trình, học viên còn được giới thiệu về Đạo Phật, Đạo Tin lành, Đạo Công giáo ở Việt Nam; hiện tượng tôn giáo mới; công tác vận động quần chúng tôn giáo; đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo chống phá sự nghiệp các mạng của nhân dân...

LSO-Trong hai ngày 11-12/8/2010, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn công tác tôn giáo cho 100 học viên là cán bộ Đoàn xã của các huyện Văn Lãng, Bình Gia, Văn Quan, Hữu Lũng, Cao Lộc và Đình Lập.
Lớp tập huấn về công tác tôn giáo sẽ trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đoàn xã
Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên của Sở Nội vụ, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Công an tỉnh truyền đạt các nội dung: một số đặc điểm về tôn giáo ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, quan điểm, chính sách cơ bản của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác tôn giáo; quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay. Cũng trong chương trình, học viên còn được giới thiệu về Đạo Phật, Đạo Tin lành, Đạo Công giáo ở Việt Nam; hiện tượng tôn giáo mới; công tác vận động quần chúng tôn giáo; đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo chống phá sự nghiệp các mạng của nhân dân Việt Nam. Lớp tập huấn đã dành thời gian để giảng viên trao đổi và giải đáp thắc mắc của học viên về các vấn đề liên quan tới công tác tôn giáo. Qua lớp tập huấn, cán bộ đoàn được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để phục vụ công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên cũng như triển khai các hoạt động, phong trào Đoàn, Hội tại cơ sở.
Đây là lớp tập huấn thứ 2 về công tác tôn giáo được tổ chức cho cán bộ Đoàn cấp xã trong năm 2010. Trước đó, trong quý I/2010, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cũng đã tổ chức lớp tập huấn về công tác tôn giáo cho cán bộ Đoàn xã của 5 huyện, thành phố tập trung đông đồng bào có đạo.

Thúy Hường