Thứ ba,  26/10/2021

Giao lưu trực tuyến về Hoàng thành Thăng Long

Chiều 11-8, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Văn phòng Chính phủ) tổ chức giao lưu trực tuyến "Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới".Trong chương trình giao lưu, các đại biểu đã trả lời nhiều câu hỏi của bạn đọc in-tơ-nét và những người quan tâm về Hoàng thành Thăng - Long được công nhận là Di sản thế giới; giới thiệu Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long với những giá trị lịch sử, và giá trị khảo cổ của di tích... Các đại biểu cũng trình bày về những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài trong kế hoạch bảo tồn, tôn tạo, quản lý, khai thác, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử đối với Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, khẳng định cam kết của Hà Nội với Chính phủ và nhân dân cả nước trong việc thực hiện tám cam kết của Chính phủ Việt Nam với UNESCO về bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản văn hóa thế...

Chiều 11-8, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Văn phòng Chính phủ) tổ chức giao lưu trực tuyến “Hoàng thành Thăng Long – Di sản văn hóa thế giới”.


Trong chương trình giao lưu, các đại biểu đã trả lời nhiều câu hỏi của bạn đọc in-tơ-nét và những người quan tâm về Hoàng thành Thăng – Long được công nhận là Di sản thế giới; giới thiệu Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long với những giá trị lịch sử, và giá trị khảo cổ của di tích… Các đại biểu cũng trình bày về những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài trong kế hoạch bảo tồn, tôn tạo, quản lý, khai thác, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử đối với Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, khẳng định cam kết của Hà Nội với Chính phủ và nhân dân cả nước trong việc thực hiện tám cam kết của Chính phủ Việt Nam với UNESCO về bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản văn hóa thế giới.


Theo Nhandan