Thứ năm,  30/03/2023

"Bốn cùng" với dân

Thực hiện phương châm "Bốn cùng" với dân của Công an tỉnh Điện Biên, Trung tá Sùng A Kỷ, Đội trưởng an ninh, Công an huyện Tủa Chùa dành nhiều thời gian dạy các đồng nghiệp tiếng dân tộc, hướng dẫn tìm hiểu phong tục, tập quán; đồng thời, phân công từng chiến sĩ trong đội bám sát địa bàn tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới mọi người dân và vận động đồng bào tích cực làm ăn, giữ vững an ninh, trật tự.Trung tá Kỷ cho biết, thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với đồng bào dân tộc thiểu số cũng là biện pháp nâng cao chất lượng công tác, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, đời sống đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. Từ đó, anh cùng Đội an ninh thành lập tổ an ninh nhân dân, đội thanh niên xung kích, đội thanh niên Sao đỏ, góp phần giúp chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tham gia giữ gìn an ninh, trật tự. Do vậy, nhiều năm...

Thực hiện phương châm “Bốn cùng” với dân của Công an tỉnh Điện Biên, Trung tá Sùng A Kỷ, Đội trưởng an ninh, Công an huyện Tủa Chùa dành nhiều thời gian dạy các đồng nghiệp tiếng dân tộc, hướng dẫn tìm hiểu phong tục, tập quán; đồng thời, phân công từng chiến sĩ trong đội bám sát địa bàn tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới mọi người dân và vận động đồng bào tích cực làm ăn, giữ vững an ninh, trật tự.

Trung tá Kỷ cho biết, thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với đồng bào dân tộc thiểu số cũng là biện pháp nâng cao chất lượng công tác, nắm bắt tình hình kinh tế – xã hội, đời sống đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. Từ đó, anh cùng Đội an ninh thành lập tổ an ninh nhân dân, đội thanh niên xung kích, đội thanh niên Sao đỏ, góp phần giúp chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tham gia giữ gìn an ninh, trật tự. Do vậy, nhiều năm qua, 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện không có vụ việc nghiêm trọng về an ninh, trật tự xảy ra; tình trạng khiếu kiện, tranh chấp phức tạp được giải quyết dứt điểm ngay tại thôn, bản.

Gần 25 năm gắn bó với nghề, những nơi khó khăn, gian khổ nhất, Sùng A Kỷ đều có mặt. Không chỉ bền bỉ hàng chục năm tham gia phá nhổ cây thuốc phiện, kiên quyết đấu tranh với các tệ nạn xã hội, anh còn tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số không nghe, không tin kẻ xấu, thực hiện định canh, định cư, ổn định đời sống. Vượt khó, gắn bó với dân, Trung tá Sùng A Kỷ luôn được nhân dân tin yêu, đồng đội mến phục.
Theo Nhandan