Thứ tư,  29/03/2023

Hòa Vang tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới

*Xây dựng huyện đảo Cát Hải trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ, thủy sản của vùng *Văn Quan chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa *BIDV thực hiện tốt vai trò là công cụ thực thi chính sách tài chính, tiền tệ ND- Đảng bộ huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2010-2015.Hòa Vang là huyện nông thôn duy nhất của TP Đà Nẵng. Trong nhiệm kỳ qua, nền kinh tế của huyện có bước phát triển mới, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng, diện mạo nông thôn mới có nhiều đổi thay. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá, năng suất, hiệu quảcây trồng các loại tăng; chăn nuôi từng bước phát triển tập trung, quy mô, chiếm 32,3% giá trị sản xuất nông nghiệp. Toàn huyện trồng mới 9.440 ha rừng, chăm sóc 26.314 ha rừng; quản lý và bảo vệ 29.000 ha rừng đặc dụng và phòng hộ; nền kinh tế...
*Xây dựng huyện đảo Cát Hải trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ, thủy sản của vùng
*Văn Quan chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa
*BIDV thực hiện tốt vai trò là công cụ thực thi chính sách tài chính, tiền tệ
ND- Đảng bộ huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2010-2015.
Hòa Vang là huyện nông thôn duy nhất của TP Đà Nẵng. Trong nhiệm kỳ qua, nền kinh tế của huyện có bước phát triển mới, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng, diện mạo nông thôn mới có nhiều đổi thay. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá, năng suất, hiệu quả

cây trồng các loại tăng; chăn nuôi từng bước phát triển tập trung, quy mô, chiếm 32,3% giá trị sản xuất nông nghiệp. Toàn huyện trồng mới 9.440 ha rừng, chăm sóc 26.314 ha rừng; quản lý và bảo vệ 29.000 ha rừng đặc dụng và phòng hộ; nền kinh tế trang trại phát triển theo hướng thâm canh, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Giá trị sản xuất nông nghiệp – xây dựng tăng bình quân 15,6%/năm, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động. Giá trị thương mại, dịch vụ tăng 14,9%, giá trị xuất khẩu tăng bình quân 38,9%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 15%/năm, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện đến năm 2020 đã hoàn thành và được phê duyệt.

Đảng bộ huyện Hòa Vang đã đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới: tiếp tục quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn huyện; quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp đến năm 2020 theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; quy hoạch phát triển ngành văn hóa-thông tin, thể dục-thể thao huyện đến năm 2020… Trong đó, huyện Hòa Vang xác định cơ cấu kinh tế theo tỷ trọng: Công nghiệp (40%) – Dịch vụ (32,5%) – Nông nghiệp (27,5%), thu ngân sách hằng năm tăng 18-20%, thu nhập bình quân đầu người 20 triệu đồng/năm; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có từ 65% đến 75% số xã đạt tiêu chí về nông thôn mới; không còn hộ nghèo; hằng năm có 85% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh.

*Đảng bộ huyện đảo Cát Hải (TP Hải Phòng) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2010-2015).

Trong năm năm qua, Đảng bộ, quân và dân huyện Cát Hải đạt những kết quả tích cực về mọi mặt. Kinh tế phát triển khá toàn diện với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 16%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm toàn diện và nâng cao chất lượng hoạt động. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân cải thiện rõ nét. Quốc phòng được tăng cường. An ninh trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền an ninh biển, đảo được giữ vững. Địa bàn ổn định về chính trị. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt kết quả thiết thực. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 9 đề ra đều đạt và vượt kế hoạch.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện Cát Hải tiếp tục phát huy thế mạnh biển, đảo, đẩy nhanh tốc độ phát triển theo hướng đạt hiệu quả cao và bền vững; chủ động hội nhập vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và khu vực. Phấn đấu đến năm 2015, huyện Cát Hải trở thành một trung tâm du lịch – dịch vụ và thủy sản của vùng và quốc gia, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Huyện tập trung giải quyết vấn đề giao thông, điện, nước sạch phục vụ du lịch và phát triển kinh tế – xã hội huyện đảo. Phát triển các loại hình du lịch có sức cạnh tranh cao, tăng cường dịch vụ cao cấp, đáp ứng nhu cầu thị trường khu vực, quốc tế. Từng bước hình thành các khu du lịch tổng hợp: nghỉ ngơi, giải trí, tham quan, điều dưỡng, kết hợp các địa phương phát triển các tua du lịch liên hoàn trong nước và quốc tế. Tạo điều kiện thuận lợi để triển khai nhanh các dự án lớn có ý nghĩa chiến lược như: xây dựng khu đô thị du lịch Cái Giá; dự án du lịch sinh thái tại xã Xuân Đám, dự án du lịch sinh thái Cát Cò 2, xã Việt Hải, vịnh Đồng Hồ. Phát triển du lịch theo hướng vừa khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên du lịch, vừa gìn giữ, tôn tạo, bảo tồn khu dự trữ sinh quyển thế giới, giữ gìn bản sắc và các lễ hội văn hóa địa phương. Thực hiện tốt quy hoạch Khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà tại vùng lõi, vùng đệm, vùng chuyển tiếp. Xây dựng thương hiệu hình ảnh và nâng cao sức cạnh tranh quần đảo Cát Bà trong trục trung tâm du lịch Đồ Sơn – Cát Bà – Hạ Long với du khách quốc tế.

*Đảng bộ huyện Văn Quan (Lạng Sơn) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 21, nhiệm kỳ 2010-2015.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Văn Quan đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế được giữ vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng; quốc phòng, an ninh được củng cố; đời sống của bà con các dân tộc được nâng lên rõ rệt; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới, phong cách lãnh đạo của cấp ủy đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Văn Quan phấn đấu tăng trưởng kinh tế (GDP) đến năm 2015 đạt 12%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa; phấn đấu hằng năm trồng từ 800 đến một nghìn ha rừng, bảo đảm có 10 nghìn ha cây hồi cho thu hoạch, với sản lượng hồi tươi đạt 10 nghìn tấn/năm; đưa cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất mỗi năm tăng từ 10 đến 15%; đồng thời 100% các công trình giao thông, thủy lợi được giao cho các hộ, nhóm hộ hoặc hợp tác xã quản lý… Xây dựng các vùng cây ăn quả, cây đặc sản có giá trị kinh tế cao. Đảng bộ tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện đạt từ 60% trở lên, không có cơ sở đảng yếu kém, mỗi năm kết nạp 200 đảng viên trở lên.

*Trong hai ngày 14, 15-8-2010, Đảng bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 12 nhiệm kỳ 2010 -2015. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Đức Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư.

Trong nhiệm kỳ 2005 – 2010, tuy có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ BIDV đã lãnh đạo toàn hệ thống hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Quy mô hoạt động tăng trưởng cao với mức tăng bình quân: Tổng tài sản hơn 23%/năm, huy động vốn 27%/năm, tín dụng 23%/năm. BIDV cũng là ngân hàng có quy mô lớn thứ hai trong nước và là một trong 100 ngân hàng thương mại lớn nhất châu Á.

Đảng bộ BIDV đặc biệt chú trọng lãnh đạo hệ thống BIDV thực hiện tốt vai trò là công cụ của Đảng, Chính phủ trong thực thi chính sách tài chính, tiền tệ, phát triển kinh tế, kết hợp an ninh quốc phòng và đối ngoại quốc gia trong thời kỳ hội nhập.

Đảng bộ đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2010-2015: Tiếp tục lãnh đạo hệ thống BIDV thực hiện các nhiệm vụ chính trị: Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh với mức tăng trưởng tổng tài sản, huy động vốn, dư nợ tín dụng… hơn 20%/năm, các chỉ tiêu về chất lượng đạt chuẩn quốc tế; thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương chính sách phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; chuyển đổi cơ cấu hoạt động doanh nghiệp… Hằng năm phấn đấu có tối thiểu 80% số tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; hơn 80% số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp khoảng 800 đảng viên mới.
Theo Nhandan