Thứ tư,  22/09/2021

Đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu để cấp thẻ BHYT điện tử

BHXH Việt Nam đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu điện tử về đối tượng tham gia để cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH duy nhất. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT đã thực hiện việc tra cứu thông tin về dữ liệu thẻ BHYT thông qua mã số BHXH và mã vạch BHYT trên Cổng Thông tin Giám định BHYT của BHXH Việt Nam. 

Theo phản ánh của ông Nguyễn Việt Hoàng (Hải Phòng), Điểm g Khoản 5 Điều 42 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP có quy định, chậm nhất đến ngày 1/1/2020, cơ quan BHXH phải thực hiện phát hành thẻ BHYT điện tử cho người tham gia BHYT.

Tuy nhiên đến nay ông Hoàng vẫn chưa thấy ai có thẻ BHYT điện tử. Ông Hoàng đề nghị Chính phủ có chỉ đạo mới đẩy nhanh tiến độ thi hành Nghị định để tạo thuận lợi cho người dân.

BHXH Việt Nam có ý kiến về vấn đề này như sau:

Sau một thời gian tổ chức nghiên cứu về hệ thống văn bản quy định pháp luật và điều kiện tổ chức thực hiện, ngày 19/11/2018, BHXH Việt Nam đã có Tờ trình số 4794/TTr-BHXH gửi Văn phòng Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự thảo quyết định cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử. Đến nay, dự thảo văn bản này được Văn phòng Chính phủ tiếp tục lấy ý kiến các Bộ, ngành và tổng hợp để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành theo thẩm quyền.

Trong khi chờ ban hành quyết định, BHXH Việt Nam đã chủ động xây dựng các dự thảo văn bản quy định của ngành về mẫu và quy trình cấp thẻ BHYT điện tử để triển khai được ngay khi có văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Hiện nay BHXH Việt Nam cũng đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu điện tử về đối tượng tham gia để cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH duy nhất. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT đã thực hiện việc tra cứu thông tin về dữ liệu thẻ BHYT thông qua mã số BHXH và mã vạch BHYT trên Cổng Thông tin Giám định BHYT của BHXH Việt Nam (trong đó có thông tin thời hạn sử dụng thẻ BHYT). Đồng thời, người tham gia có thể dễ dàng tự tra cứu thông tin dữ liệu về quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên Cổng Thông tin BHXH Việt Nam.

Thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai thêm các tiện ích, mở rộng chức năng tra cứu trên ứng dụng điện tử đối với thẻ BHYT để tạo thuận lợi hơn nữa cho người tham gia trong quá trình sử dụng và bảo đảm phù hợp với điều kiện, năng lực thực hiện của ngành trong từng giai đoạn.

Theo Chinhphu