Thứ tư,  20/10/2021

VNPT giảm 10% – 20% cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh

Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) quyết định giảm từ 10% đến 20% cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh so với mức cước cũ. Mức cước mới không phân biệt vùng, đồng nhất một mức trên toàn quốc, áp dụng từ ngày 15-8 cho các cuộc gọi nội mạng và cuộc gọi đến mạng doanh nghiệp khác.Đặc biệt, mức cước gọi nội mạng rẻ hơn 11% cước gọi đến mạng doanh nghiệp khác (nội mạng bao gồm các cuộc gọi từ thuê bao cố định VNPT đến thuê bao cố định VNPT, thuê bao di động Vinaphone và Mobifone). Cụ thể: với mạng điện thoại cố định truyền thống (gọi PSTN), cước gọi nội mạng là 80 đồng/block 6 giây đầu và 13,33 đồng/block 1 giây tiếp theo; cước gọi đến mạng doanh nghiệp khác: 89,09 đồng/block 6 giây đầu và 14,85 đồng/block 1 giây tiếp theo. Với các cuộc gọi VoIP 171, cước gọi nội mạng là 68 đồng/block 6 giây đầu và 11,33 đồng/block 1 giây tiếp theo; cước gọi đến mạng doanh nghiệp khác: 75,73 đồng/block 6 giây đầu và 12,62 đồng/block 1 giây tiếp...

Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT) quyết định giảm từ 10% đến 20% cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh so với mức cước cũ. Mức cước mới không phân biệt vùng, đồng nhất một mức trên toàn quốc, áp dụng từ ngày 15-8 cho các cuộc gọi nội mạng và cuộc gọi đến mạng doanh nghiệp khác.


Đặc biệt, mức cước gọi nội mạng rẻ hơn 11% cước gọi đến mạng doanh nghiệp khác (nội mạng bao gồm các cuộc gọi từ thuê bao cố định VNPT đến thuê bao cố định VNPT, thuê bao di động Vinaphone và Mobifone). Cụ thể: với mạng điện thoại cố định truyền thống (gọi PSTN), cước gọi nội mạng là 80 đồng/block 6 giây đầu và 13,33 đồng/block 1 giây tiếp theo; cước gọi đến mạng doanh nghiệp khác: 89,09 đồng/block 6 giây đầu và 14,85 đồng/block 1 giây tiếp theo. Với các cuộc gọi VoIP 171, cước gọi nội mạng là 68 đồng/block 6 giây đầu và 11,33 đồng/block 1 giây tiếp theo; cước gọi đến mạng doanh nghiệp khác: 75,73 đồng/block 6 giây đầu và 12,62 đồng/block 1 giây tiếp theo.


Theo Nhandan