Thứ tư,  27/10/2021

Triển lãm "Thăng Long – Hà Nội – thời đại Hồ Chí Minh – những tháng năm giữ nước"

Hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, sáng 17-8, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Cục Lưu trữ Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức khai mạc Triển lãm "Thăng Long - Hà Nội - thời đại Hồ Chí Minh - những tháng năm giữ nước".Triển lãm có hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được trưng bày, giới thiệu với công chúng về một thời kỳ lịch sử hào hùng của Thủ đô với phần mở đầu là một số tài liệu, bản đồ, hình ảnh, tục ngữ, ca dao về Thăng Long - Hà Nội trước năm 1945. Tiếp theo là nội dung chính nổi bật với những tài liệu, hình ảnh, hiện vật về Thăng Long - Hà Nội thời đại Hồ Chí Minh qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với những mốc thời gian chính từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến ngày Hà Nội mở đầu cho cuộc kháng chiến Toàn quốc 19-12-1946, Thủ đô Hà Nội 60 ngày đêm quyết tử cho Tổ quốc quyết...

Hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, sáng 17-8, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Cục Lưu trữ Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức khai mạc Triển lãm “Thăng Long – Hà Nội – thời đại Hồ Chí Minh – những tháng năm giữ nước”.


Triển lãm có hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được trưng bày, giới thiệu với công chúng về một thời kỳ lịch sử hào hùng của Thủ đô với phần mở đầu là một số tài liệu, bản đồ, hình ảnh, tục ngữ, ca dao về Thăng Long – Hà Nội trước năm 1945. Tiếp theo là nội dung chính nổi bật với những tài liệu, hình ảnh, hiện vật về Thăng Long – Hà Nội thời đại Hồ Chí Minh qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với những mốc thời gian chính từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến ngày Hà Nội mở đầu cho cuộc kháng chiến Toàn quốc 19-12-1946, Thủ đô Hà Nội 60 ngày đêm quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, chín năm đấu tranh trong lòng địch về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa xã hội. Ngày 10-10-1954, Thủ đô Hà Nội được giải phóng và tiếp tục là đầu não của cả nước, vừa xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền nam; đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ra miền bắc từ năm 1964 đến năm 1972 mà đỉnh cao là mười hai ngày đêm cuối năm 1972, Thủ đô Hà Nội đã làm nên chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”, đập tan uy thế không lực Mỹ, buộc đế quốc Mỹ phải ký kết Hiệp định Pa-ri rút khỏi Việt Nam, đưa cả nước tới Đại thắng mùa Xuân năm 1975.


Triển lãm cũng góp phần quan trọng trong việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ và là việc làm thiết thực chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.


* Chiều 17-8, tại Hà Nội, khai mạc triển lãm mỹ thuật binh chủng năm 2010. Triển lãm trưng bày, giới thiệu với bộ đội và nhân dân nhất là ở Hà Nội gần 100 tác phẩm hội họa, điêu khắc thuộc các thể loại: gò đồng, sơn khắc, sơn mài, sơn dầu, phấn mầu, bột mầu và ký họa của hàng chục tác giả là họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, đã và đang là cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Thông tin. Các tác phẩm mỹ thuật đã phản ánh khiêm nhường nét đẹp truyền thống, văn hóa, trí tuệ của Bộ đội Thông tin liên lạc Anh hùng.


Theo Nhandan